Vojenské topografické  mapovanie  uľahčilo orientáciu v teréne

Vojenské topografické mapovanie uľahčilo orientáciu v teréne

Z obdobia vojenského topografického mapovania, ktoré prinieslo uľahčenie orientácie pri vojenských operáciach, máme v našom Slovenskom múzeu máp viacero vzácnych exponátov, konkrétne sú to: Viedeň a Bratislava (Wien – Pressburg) 1 : 288 000,     1858 druhé...
Pribudol nám exponát – vojenská špeciálna mapa

Pribudol nám exponát – vojenská špeciálna mapa

V Slovenskom múzeu máp nám pribudol exponát, štátne mapové dielo, konkrétne list Mošoviec z roku 1938. Takýmito mapovými listami bola v tomto období zobrazovaná celá ČSR. Exponát, ktorý nájdete v našom múzeu je v mierke 1:75 000 a ide o originál. Viditeľné na mape sú...
Bezpečná jazda so  Škorpilovou automapou

Bezpečná jazda so Škorpilovou automapou

Viete ako bezpečne dôjsť do cieľa?  Kartograf  František Škorpil odporúča tento návod, ktorý nájdete aj na jeho automapách, vydávaných od roku 1930. Jeden takýto zaujímavý a náučný exemplár nájdete aj v našom  Slovenskom múzeu. Ako prvé sa zoznámte sa vysvetlivkami ...

Pin It on Pinterest