Stali sme sa inšpiráciou pre tvorivých žiakov

Stali sme sa inšpiráciou pre tvorivých žiakov

V dnešnej dobe využívajú školy rôzne inovatívne metódy a formy vyučovania. Tým, že naše prostredie, v ktorom žijeme je ovplyvňované prudkým rastom poznatkov a kde výdobytky vedy a techniky menia postavenie človeka v spoločnosti, sa musia aj žiaci už v školskom veku...

Pin It on Pinterest