Čo je mapový jazyk?

Čo je mapový jazyk?

Tak, ako medzi ľuďmi jednotlivých krajín existujú rôzne typy jazykov, ktorými sa dorozumievame, niečo také existuje aj v kartografii. Kartografia sprostredkováva informácie o krajine a celom geopriestore pomocou špeciálnych obrazovo-znakových prostriedkov, ktoré...
Mercatorovo alebo Gall-Petersovo zobrazenie sveta?

Mercatorovo alebo Gall-Petersovo zobrazenie sveta?

Ktoré mapové zobrazenie sveta sa vlastne používa? Obidva. Mercatorove zobrazenie výrazne pomohlo pri tvorbe námorných máp, vďaka ktorým bolo možné podľa mapy stanoviť kurz lode. Významné miesto v navigácii má dodnes, keďže väčšína interaktívnych máp (google maps)...

Pin It on Pinterest