Maľované mapy – jeden z najstarších typov máp

Maľované mapy – jeden z najstarších typov máp

Mapy sú skutočný návrat do minulosti Bájky, starodávne príbehy, to všetko sú pekné návraty v minulosti, ale či sú pravdivé alebo nie už nikto nezistí. Mapy zakreslili ich kartografovia v dobe, aby slúžili aj miestnym obyvateľom. Z toho vyplýva aj fakt, že vystihujú...
Rytectvo a medirytina Sušice a Vimperk

Rytectvo a medirytina Sušice a Vimperk

Rytectvo patrí ku starodávnym remeslám, ktoré sa zachovávajú dodnes. Vidieť rytca pri jeho činnosti je nezabudnuteľný zážitok. Ostrým rydlom zasadeným do drevenej, predtým i do kostenej, rukoväte vyrýva do kovu požadovaný obrazec či ornament. Striedaním prítlaku a...
Čo sú vrstevnice a na čo slúžia

Čo sú vrstevnice a na čo slúžia

Orientácia v mape by mala byť základnou vlastnosťou vzdelania každého človeka, ktorý sa o tom učil už na prvom stupni. Avšak aj tak veľa používateľov máp nemá skúsenosti a vedomosti čítať z mapy či orientovať sa podľa vrstevníc. Vrstevnica je čiara, ktorá na...

Pin It on Pinterest