Nové historické atlasy

Nové historické atlasy

Do expozície tematických máp nám pribudli ďalšie dva historické atlasy. Jedná sa o Historický atlas Oravy a Slovensko na starých mapách. Historický atlas Oravy poukazuje na historický vývoj tohto regiónu v mapovej podobe. „Cieľom tejto publikácie je priblížiť...
Nový exponát v múzeu

Nový exponát v múzeu

Meranie polohopisu (líniové, bodové či plošné objekty; ako napr. stavby, cesty, chodníky..) a výškopisu (vyjadruje výškový priebeh; vrstevnice a výškové kóty) možno merať v oddelených technologických postupoch merania alebo naraz jedným meraním. Meranie výškopisu...
Otvorené máme v sobotu 18. septembra

Otvorené máme v sobotu 18. septembra

V rámci podujatia EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2021 máme múzeum otvorené aj v sobotu, 18.09. v čase od 11 do 15 hodiny.Pokiaľ k nám prídete akýmkoľvek iným prostriedkom než osobným autom, získate 50% zľavuzo vstupného. Podporte aj vy životné prostredie tým, že v dňoch...
Ján Lipský a jeho Generálna mapa Uhorska

Ján Lipský a jeho Generálna mapa Uhorska

Ján Lipský bol jedným z najvýznamnejších kartografov v Uhorsku. Ako prvý sa pri svojej práci plne opieral o vedecké metódy. Narodil sa v roku 1766 v Sedličnej (dnes súčasť Trenčianskych Stankoviec). Ako šľachtic mal predurčenú vojenskú dráhu, preto odišiel na vojenskú...

Pin It on Pinterest