Kartografické pomôcky vo VKÚ Harmanec

Kartografické pomôcky vo VKÚ Harmanec

Po metóde výroby máp kreslením tušom sa prešlo k práci rytia. Začiatky boli v rokoch medzi 1985-1988. Do špeciálnych matných fólií Topaloft sa vyrýval výškopis, polohopis, vodstvo. Pre zaznačenie značiek do mapy sa využíval rycí pantograf, na ktorom boli predvytlačené...
Vzácne originál mapové listy z prvej pol. 19. storočia

Vzácne originál mapové listy z prvej pol. 19. storočia

Do expozície múzea nám pribudli ďalšie vzácne mapové listy, ktoré sú originálmi z prvej polovici 19. storočia. Jedná sa o titulný mapový list  topografickej mapy z roku 1851 a mapový list Uhorského kráľovstva z roku 1847. Titulný list topografickej mapy CARTA...
Příruční mapa KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Příruční mapa KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Mapa je z roku 1887 v mierke 1:200 000. Patrí medzi nástenné mapy, kedy sa od polovice 19. storočia v českých krajinách začali vydávať školské nástenné mapy. Ako učebné pomôcky k vyučovaniu podliehali schváleniu ministerstvom. Využívali sa vo všeobecných,...

Pin It on Pinterest