23. marec Svetový deň meteorológie

23 marca, 2022

Zaujímavosti

Každoročne je 23. marec spájaný so Svetovým dňom meteorológie. Tento sviatok má predovšetkým pripomínať založenie Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) 23. marca 1950, ale zároveň nám pripomína dôležitosť klímy ako takej.

Tento rok sa nesie v téme dôležitosti včasných varovaní pred extrémami v počasí. Tento rok je mottom roka 2022: Včasné varovanie a včasná akcia. Extrémy počasia a podnebia sú v dôsledku klimatických zmien v mnohých častiach sveta čoraz častejšie a intenzívnejšie.

Varovania zachraňujú životy

Viac ľudí ako kedykoľvek predtým je vystavených rôznym nebezpečenstvám. V dôsledku rastu populácie, urbanizácie a zhoršovania životného prostredia sú presné varovania čoraz dôležitejšie.

Tento deň by si mali ľudia uvedomiť dôležitosť a neúnavnú prácu meteorológov pri včasnom varovaní obyvateľov pred blížiacimi sa katastrofami a zároveň aktivizáciu ľudí, aby nepodceňovali tieto varovania.

Táto včasná akcia dokáže zachrániť milióny životov, pretože každý tretí človek stále nie je dostatočne chránený systémami včasného varovania.

Témou minulého roka bola napríklad téma oceánu, podnebia a počasia, kedy WMO zamerala pozornosť na tematiku oceánu najmä z toho dôvodu, že prirodzená rovnováha medzi oceánom a atmosférou je stále viac narušovaná účinkami ľudskej činnosti.

Členom Svetovej meteorologickej organizácie WMO je aj Slovensko, a to prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.