3. TEMATICKÁ VÝSTAVA v múzeu máp

21 apríla, 2023

Zaujímavosti

Vážení návštevníci,

od 11. apríla sme pre verejnosť sprístupnili už v poradí tretiu tematickú výstavu, ktorá potrvá až do konca júna.

Tentokrát sa zo vzduchu presunieme do podzemia, kde si čo to povieme o práci jaskyniarov a baníkov a výrobe podpovrchových máp. Máte možnosť obidvovať nielen smaotné mapy banských diel a pôdorysov rôznych jaskýň na Slovensku, ale aj vystavené predmety v podobe príslušenstva speleológov, meračských prístorojov baníkov či mini výstavu minerálov a hornín.