Aká je úloha družíc?

23 októbra, 2020

Novinky

Na obežných dráhach okolo Zeme sa v súčasnosti pohybuje približne 1 100 funčných družíc. Využívajú sa na telekomunikačné, vojenské a navigačné účely.

Časť z nich je určená priamo na vedecký výskum Zeme. Najčastejšie obiehajú po dráhe vo výške 36 000 km nad zemským povrchom v smere zemskej rotácie, aby nemenili svoju polohu vzhľadom na Zem.

Druhú skupinu tvoria družice s polárnou dráhou letu – tie letia vo výške asi 800 km ponad zemské póly. Vzhľadom na rotáciu Zeme snímajú vždy inú časť povrchu a za určitý čas zosnímajú celý zemský povrch.

 DRUŽICE LANDSAT

Už viac ako 40 rokov mapujú krajinnú pokrývku Zeme. Snímky z rozsiahlej databázy si môžeme zadarmo stiahnuť a sledovať tak napr. územný vývoj miest alebo odlesňovanie pralesov, vysychanie Aralského jazera či iné.

DRUŽICE METEOSAT

Družice, ktoré slúžia na skúmanie meteorologických javov v atmosfére. Tieto údaje využívané pri predpovediach počasia azda pozná každý z nás.

SHMÚ

Aj Slovenský hydrometeorologický ústav prijíma údaje z geostacionárnych meteorologických družíc METEOSAT. Údaje z nich distribuuje medzinárodná organizácia pre využívanie meteorologických družíc EUMETSAT so sídlom v Darmstadte, Nemecko.

Geostacionárna družica Meteosat sníma povrch Zeme a jej atmosféru pomocou rádiometrického skenera v troch vlnových oblastiach elektromagnetického žiarenia (pásmach):

-vo viditeľnej oblasti,

-v infračervenej oblasti,

-v oblasti absorpcie slnečného žiarenia vodnou parou.

Zdroj www.shmu.sk

Š. Karolčík, Ľ. Balážovič: Základy kartografie, gis a dpz pre učiteľov