Aké typy máp poznáme?

30 augusta, 2023

Škola geografie, Uncategorized, Zaujímavosti, Zaujímavosti, Zaujímavosti

Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka či geometricky presné zobrazenie trojrozmerného priestoru. Samozrejme existuje mnoho typov máp, podľa toho čo zobrazujú. Pokiaľ sa jedná o zobrazenie zemského povrchu, mapy sa nazývajú geografické. Ak sa jedná o zobrazenie hviezdnej plochy, tieto mapy sa označujú ako hviezdne mapy. Viete aké iné typy máp ešte poznáme?

Obrysová mapa

Tento typ mapy obsahuje oba líniové a bodové prvky, to sú napríklad hranice okresov, línie riek, obrysy rybníkov a rôznych sídlisk. Vo väčšine prípadov ich môžeme vidieť pri hodinách zemepisu.

Zdroj: lepšia geografia

Topografická mapa

Jedná sa o mapu, ktorá je veľmi podrobná a slúži ako podkladová mapa pre ďalšiu tvorbu mapy. Do tejto kategórie môžeme zaradiť napríklad turistické mapy či mapy pre orientačný beh.

zdroj_geoportal

Ortofotomapa

Vzniká z leteckých alebo družicových snímok, ktoré sú následne doplnené rôznymi mapovými prvkmi – značky, popisy, hranice, mapový rám, názov, mierka atď.

Tematická mapa

Je to mapa, ktorá zdôrazňuje určité témy, alebo sa zameriava na určitú oblasť. Do tejto kategórie patrí napríklad mapa klimatických zmien, mapa hustoty zaľudnenia, mapa geologických podlaží a podobne.