Ako sme kedysi zhotovovali mapy?

7 júla, 2020

Novinky

Práca kartografa je v dnešných dňoch mimoriadne náročná na pozornosť, trpezlivosť ale aj schopnosť správne a presne zachytiť detail.

Dnes nám túto prácu pomerne uľahčujú počítače či rôzna iná moderná technika ( drony, atď.), ale v nie veľmi vzdialenej minulosti (až do 90.rokov 20. storočia), boli mapy zhotovované o trochu zložitejším spôsobom. V sklenených vitrínach nášho Slovenského múzea máp môžete vidieť rôzne pomôcky, ktoré používali kartografi prakticky denne. Celkovo môžeme celý proces (a aj naše exponáty) rozdeliť do dvoch skupín. Jedna skupina zastupuje kreslenie máp, tá druhá rytie.

Začnime kreslením.

Medzi exponátmi môžete nájsť kreslený originál vrstevníc, ktoré sú nanášané ručne na topografický podklad, tzv. modrák ( papier s topografickou mapou tlačenou modrou farbou). Kreslilo sa pomocou pierok a voľnoosiek atramentom.

Okrem týchto základných pomôcok používal kartograf tiež lupu, prevodové mierkové pravítka, pravítka, krivítka a niekoľko ďalších pomôcok.

Každá vrstva mapy bola kreslená osobitne a až následne sa spájali a ich prekrývaním bola vyhotovená finálna mapa.

Neváhajte a príďte si uvedené nástroje prezrieť k nám aj osobne.