Ako turisti a horolezci objavili Tatry

10 októbra, 2021

Turistika na Slovensku

Na Slovensku sa vychádzky do prírody spájali s pozdvihovaním národného povedomia a s nádejami na lepšiu budúcnosť.

Prvý známy výstup na vrch Kriváň, ktorý predstavoval národný symbol, uskutočnil evanjelický kňaz Jonáš Andrej Czibes v roku 1773. Od roku 1841 pokračovali v myšlienke národných výstupov na Kriváň štúrovci.

Kedy vznikla organizovaná turistika?
V 19. storočí v jednotlivých krajinách Európy vznikali turistické spolky. Vôbec prvý založili v roku 1857 pod názvom ALPINE CLUB V LONDÝNE.
Na Slovensku sa vytvorila prvá turistická organizácia v STAROM SMOKOVCI 10.augusta 1873 pod názvom MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET – čiže Uhorský karpatský spolok (UKS).

UKS tvorilo 20 regionálnych sekcií, z ktorých 17 pôsobilo na Slovensku. 

UKS mal do roku 1884 sídlo v Kežmarku, v rokoch 1884-1891 v Levoči a neskôr v Spišskej Novej Vsi. V prvom období tzv. kežmarského predsedníctva vyrástla základná sieť turistických chodníkov a chát. Zorganizovala sa horská vodcovská a záchranná služba.

Vyvrcholením činnosti v tejto oblasti bolo založenie Karpatského múeza, ktoré zbierky čiastočne sprístupnili v jednej z budov Huszovho parku.

UKS pomohol rozšíriť sieť turistických ubytovní.
V roku 1875 postavil pod Hrebienkom Ruženinu chatu a na brehu Štrbského plesa Jozefovu chatu.
UKS tiež zabezpečil pre turistov rôzne železničné a ubytovacie zľavy a sprístupnil najvyšší končiar Tatier Gerlach tým, že na trase k nemu osadil v rokoch 1878-1880 reťaze a kramle.

Štúrovci propagovali myšlienku národných výstupov na Kriváň. Na snímke nižšie Ján Francisci-Rimavský pri výstupe v roku 1844.

V roku 1891 vniesol spišský župan do spolku elitárske a etnicky nacionalistické tendencie. Preto viacerí členovia odišli do nového spolku MAGYAR TURISTA EGYESÜLET (MTE), t.j. UHORSKÉHO TURISTICKÉHO SPOLKU (UTS).  Ten v roku 1899 dal do prevádzky Téryho chatu.

V čase založenia Klubu českých turistov v roku 1888 mal UKS už ucelenú organizačnú štruktúru.
UTS sa stal druhou najväčšou turistickou organizáciou v krajine.
MTS mal jeden zo zakladateľov organizácie Edmund Téry. Ten v roku 1899 založil TURISTÁK LAPJA (turistický časopis).

Dôležitú úlohu zohrávali v Tatrách horskí vodcovia, ktorí sprevádzali hostí náročným terénom.
Jedným z prvých slovenských horolezcov bol Andrej Žuffa ml. – (na snímke nižšie z roku 1909.)

Veľké zmeny po prvej svetovej vojne

Po 1. sv. vojne prestali všetky tri uhorské spolky na Slovensku vykonávať svoju činnosť. Ale už v roku 1919 skuina slovenských turistov založila Tatranský spolok turistický (TST).
M. Janoška bol jedným zo zakladateľov a vydavateľom časopisu Krásy Slovenska.
V roku 1924 sa TST spojil s KLUBOM ČESKOSLOVENSKÝCH TURISTOV (KČST).
Po zdĺhavých rokovaniach, ktorých súčasťou bol dohovor o rozdelení majetku po UKS, napokon orgány štátnej správy schválili Karpatskému spolku stanovy a obe organizácie sa mohli naplno venovať obsahu svojej činnosti.

Zdroj: Historická revue