Ako vzniká delta rieky?

16 februára, 2022

Škola geografie

Čo je delta?

 Delta je rozvetvené ústie rieky do jazera, mora alebo oceána. Typickým znakom riečnej delty je značná sedimentácia naplavenín a vetvenie hlavného toku rieky do mnohých ramien a kanálov. 
Vytvára akýsi obraz rozvetveného stromu, vejár či sústavu žíl.

https://www.youtube.com/watch?v=8a3r-cG8Wic – znázornenie vzniku delty. 

Ako vzniká delta?

Delty vznikajú v dôsledku jednoduchého deja. Pri ústí riek do mora (oceánu, jazera…) sa ich vody zmiešavajú, kvôli čomu častokrát klesá rýchlosť riečneho tokuNásledkom spomalenia sa pevné častice nesené prúdom vody postupne usádzajú na dne. Spočiatku sa usadia tie najväčšie ako štrk a piesok, zatiaľ čo najmenšie (íl) odnesie aj ten pomalší prúd často až hlboko do mora. 

Nánosy sedimentov sa kopia a postupne vystupujú nad hladinu vody, čím vytvárajú prekážky pre samotnú rieku. Tá ich musí obtekať, a tak sa tvoria nové ramená a kanály. Na spomínaných naplaveninách sa po čase usídľuje vegetácia, ktorá upevňuje brehy novovzniknutej pevniny. To spôsobuje, že riečne delty žijú svojím vlastným životom a naprieč časom menia svoj tvar a veľkosť.

Vďaka pomalému toku a množstve ostrovov sa v deltách riek často vytvoria jedinečné ekosystémy a nejedna takáto delta sa preto stala národným parkom.

Delta rieky však nemusí byť iba na konci jej toku – môže byť aj vnútrozemská. A pekný príklad práve takéhoto typu delty máme u nás. Z Dunaja sa v Bratislave odpájajú dve veľké ramená, jedno ľavostranné (Malý Dunaj) a jedno pravostranné (Mošonský Dunaj). Niekoľko kilometrov juhovýchodne sa ich vody znovu spájajú. Zrejme ste teda ani netušili, že náš Žitný ostrov je v podstate súčasťou vnútrozemskej delty.

Najväčšie delty sveta sú väčšie než naše Slovensko. Ich celková veľkosť sa však len veľmi ťažko meria. Je totiž zložité určiť presné rozhranie medzi morom a pomyselným brehom. Do toho všetkého navyše môže vstúpiť obdobie dažďov či príliv a odliv, ktorý môže jej veľkosti pridať alebo odobrať.

Najrozľahlejšia delta Európy je delta rieky Volga. Najdlhšia rieka starého kontinentu ústi do Kaspického mora, kde vytvorila deltu s veľkosťou vyše 27 tisíc km štvorcových (nám bližšia dunajská má iba niečo vyše 4 tisíc km štvorcových). 
Ďalšie najdlhšie delty na svete sú na riekach: Mekong, Orinoko, Indus, Níl, Lena či tzv. Bengálska delta, čiže spojené ústie riek Ganga a Brahmaputra.

Zdroj: Lepšia geografia, Refresher