Ako vznikali hranice ČSR?

28 októbra, 2020

Novinky

Za čias Rakúsko-Uhorska 1908-1918 bolo možné Slovenské hranice rozoznať len čiastočne. Západ a sever značil stáročné hranice, no na juhu a východe nič také neexistovalo. Z pohľadu zakladateľov Československa bolo potrebné hranice nielen načrtnúť na mape, ale najmä vybojovať.

Hranice starobylého Českého kráľovstva boli dané už od stredoveku.

28. 10. 1918 vyhlásil Československý národný výbor vznik ČSR. O dva dni na to, nezávisle od pražských udalostí, prijala v Martine slovenská politická elita Deklaráciu slovenského národa – tzv. Martinská deklarácia.

Martinskou deklaráciou zverejnili svoje dávnejšie rozhodnutie o vyňatí Slovenska z predvojnového Rakúsko-Uhorska a spolužití s českým národom v spoločnom štáte.

Slováci ako národ mohli prvýkrát vo svojej histórii slobodne rozvíjať svoj jazyk, vzdelanosť a kultúru, sformovať svoje kultúrne a politické elity. Pražské aj martinské deklaratívne rozhodnutia tvorili historický kľúč, ktorý otvoril dvere pre viac ako 70-ročnú spoločnú dejinnú cestu občanov oboch národov na pôde Československej republiky.

Po uzavretí povojnových mierových zmlúv sa medzinárodné postavenie Československa stabilizovalo. Trianonská zmluva bola podpísaná ako mierová zmluva s Maďarskom a určila hranice Maďarska a potvrdila existenciu Československej republiky.

1938 Viedenskou arbitrážou pripadli južné oblasti Slovenska Maďarsku, a tak sa Československo územne „oklieštilo“. To viedlo k rýchlemu a dramatickému koncu republiky. Nasledovalo vyhlásenie samostatného slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava. Nastal totalitný a autoratívny politický režim. Úlohou Židovského kódexu bolo zbavenie sa politických, občianskych práv Židov.

1943 sa zjednotili slovenské rezistenčné prúdy v Slovenskej národnej rade a uzavreli Vianočnú dohodu – základný program protifašistického hnutia na Slovensku. 1944 začala nemecká armáda obsadzovať územie Slovenskej republiky. Slováci sa pripojili k protihitlerovskej koalícii bojujúcej za záchranu európskej civilizácie. Radikálne sa dištancovali od režimu slovenského štátu a jeho zločinov a deklarovali svoju príslušnosť k hodnotám a tradíciám demokratickej Európy. SNP prinieslo štátoprávny program obnovy spoločného štátu Slovákov a Čechov na princípe „rovný s rovným“, ktorý sa stal základom budúceho federatívneho usporiadania Československej republiky.

Oslobodenia spod nadvlády hitlerovského Nemecka roku 1945 do pádu komunistického režimu roku 1989 obsahuje dve uzavreté obdobia: tzv. ľudovodemokratické, čo je súdobý názov režimu od oslobodenia územia Slovenska do februára 1948 a komunistické obdobie od februárového prevratu 1948 do novembra 1989.

Rok 1989 je hraničným rokom dlhej česko-slovenskej (slovenskej) komunistickej éry.