Antonio Lafreri (1512-1577)

27 decembra, 2022

Zaujímavosti

Antonio Lafreri (1512-1577) (tiež známy ako Antoine Lafréry a Antoine du Pérac Lafréry) bol francúzsky tvorca máp, rytec a vydavateľ, ktorý pôsobil v Taliansku. Lafreri sa narodil vo Franche-Comté a do Ríma sa presťahoval okolo roku 1540. Lafreri predával hárkové mapy, ale aj viazal mapy do kníh pre svojich klientov podľa ich záujmov a potrieb. Sú to slávne Lafreriho atlasy, dôležité predchodcovia moderného atlasu. Vydal tiež známe diela, ako napríklad Speculum Romanae Magnificentiae (asi 1575), zbierku rytých pohľadov a obrazov Ríma. Lafreri bol dobre napojený na kartografické siete tej doby, spolupracoval s Giacomom Gastaldim, Battistom Agnesem, Antoniom Salamancom, Donato Bertelli, Paolom Forlanim a ďalšími. 

Medirytina z roku 1559: