Hodvábna cesta

Hodvábna cesta

Územie Centrálnej Ázie je historicky jedinečné, pretože práve tu sa po celé stáročia odohrávali udalosti, ktoré zásadným spôsobom zmenili kolobeh svetových dejín a ovplyvňovali vývoj našej modernej civilizácie. Stačí vysloviť tieto dve slová („HODVÁBNA...
ČSR potrebovalo súrne mapové dielo

ČSR potrebovalo súrne mapové dielo

Mapové dielo je výsledok mapovania súvisle pokrývajúce mapované územie, ktoré má jednotné kartografické zobrazenie, jednotný systém znakov a ďalších spoločných vlastností. V rokoch 1918 – 1939 potreboval novovzniknutý štát mapové dielo pre svoju obranu, administratívu...
Reliéfne mapy – trojrozmerná krajina

Reliéfne mapy – trojrozmerná krajina

Asi každý z nás má rád mapy, ktoré nie sú tradične v papierovej forme, ale ako vypuklá krajina z plastu. Takýmto mapám sa hovorí: reliéfne mapy. To čo vidíte na prvom obrázku nie je reliéfna mapa. Ale je to tzv. kopyto = šablóna pre výrobu mapy. Na toto kopyto sa...
„Vreckový atlas“ z roku 1988

„Vreckový atlas“ z roku 1988

Národopisný ústav SAV v Bratislave vydal v roku 1990 Etnografický atlas Slovenska. Atlas v šiestich tematických celkoch, na 544 mapách a grafoch, s 568 ilustračnými kresbami a 374 stránkami textu podáva ucelený prehľad o ľudovej kultúre a kultúrnych tradíciách na...

Pin It on Pinterest