Nový exponát v múzeu

Nový exponát v múzeu

Meranie polohopisu (líniové, bodové či plošné objekty; ako napr. stavby, cesty, chodníky..) a výškopisu (vyjadruje výškový priebeh; vrstevnice a výškové kóty) možno merať v oddelených technologických postupoch merania alebo naraz jedným meraním. Meranie výškopisu...
Otvorené máme v sobotu 18. septembra

Otvorené máme v sobotu 18. septembra

V rámci podujatia EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2021 máme múzeum otvorené aj v sobotu, 18.09. v čase od 11 do 15 hodiny.Pokiaľ k nám prídete akýmkoľvek iným prostriedkom než osobným autom, získate 50% zľavuzo vstupného. Podporte aj vy životné prostredie tým, že v dňoch...
Ján Lipský a jeho Generálna mapa Uhorska

Ján Lipský a jeho Generálna mapa Uhorska

Ján Lipský bol jedným z najvýznamnejších kartografov v Uhorsku. Ako prvý sa pri svojej práci plne opieral o vedecké metódy. Narodil sa v roku 1766 v Sedličnej (dnes súčasť Trenčianskych Stankoviec). Ako šľachtic mal predurčenú vojenskú dráhu, preto odišiel na vojenskú...
Maľované mapy – jeden z najstarších typov máp

Maľované mapy – jeden z najstarších typov máp

Mapy sú skutočný návrat do minulosti Bájky, starodávne príbehy, to všetko sú pekné návraty v minulosti, ale či sú pravdivé alebo nie už nikto nezistí. Mapy zakreslili ich kartografovia v dobe, aby slúžili aj miestnym obyvateľom. Z toho vyplýva aj fakt, že vystihujú...
Rytectvo a medirytina Sušice a Vimperk

Rytectvo a medirytina Sušice a Vimperk

Rytectvo patrí ku starodávnym remeslám, ktoré sa zachovávajú dodnes. Vidieť rytca pri jeho činnosti je nezabudnuteľný zážitok. Ostrým rydlom zasadeným do drevenej, predtým i do kostenej, rukoväte vyrýva do kovu požadovaný obrazec či ornament. Striedaním prítlaku a...

Pin It on Pinterest