Určovanie geografickej šírky

Určovanie geografickej šírky

Už dávno si ľudia všimli, že keď sa premiestníme smerom na juh, Polárka sa objaví bližšie k obzoru, keď smerom na sever, budeme ju vidieť na oblohe vyššie. Dá sa dokázať, že výška Polárky nad horizontom (alebo skôr výška nebeského pólu nad horizontom, ale tieto dve...
MÚZPAS – vaša vstupenka k zážitkom

MÚZPAS – vaša vstupenka k zážitkom

Počas letnej sezóny 2021 majú návštevníci Banskej Bystrice obrovskú výhodu. Prostredníctvom MÚZPAS-u môžu navštíviť 4 kultúrne inštitúcie a 1 galériu za výhodnú cenu. Jedinečnú novinku MÚZPAS pripravil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s Oblastnou...
MÁJOVÁ SÚŤAŽ so Slovenským múzeom máp

MÁJOVÁ SÚŤAŽ so Slovenským múzeom máp

V spolupráci s dlhoročným partnerom so Slovenským cykloklubom sme pre nadšencov turistiky, cyklistiky ako i geografie i kartografie pripravili ďalšiu súťaž. Tentoraz chceme vedieť, či ste už počas mesiaca máj boli na nejakej riadnej bicyklovačke či turistike. Zapojiť...
Poznáte turistické značenie?

Poznáte turistické značenie?

Slovensko je svetová veľmoc v turistickom značení. Máme jednu z najdokonalejších a najhustejších sietí turistického značenia v dĺžke asi 15 000 kilometrov značkovaných chodníkov, kde je umiestnených okolo 7 000 smeroviek a 2 000 smerovníkov. Farebnosť jednotlivých...
Určovanie polohy a zábavné určovanie svetových strán

Určovanie polohy a zábavné určovanie svetových strán

Určovanie geografickej polohy sa dnes realizuje takmer výlučne prostredníctvom systému GPS, z ktorého signálu vie určiť polohu väčšina mobilných zariadení (GPS navigácie, smartfóny…).No vieme ju určite aj bez použitia satelitných navigačných systémov. Určovanie...

Pin It on Pinterest