Bezpečná jazda so Škorpilovou automapou

Viete ako bezpečne dôjsť do cieľa?  Kartograf  František Škorpil odporúča tento návod, ktorý nájdete aj na jeho automapách, vydávaných od roku 1930. Jeden takýto zaujímavý a náučný exemplár nájdete aj v našom  Slovenskom múzeu.

  1. Ako prvé sa zoznámte sa vysvetlivkami  mapy a dobre si ich preštudujte, ako je ktorá vysvetlená, aby ste jej hneď rozumeli.
  2. Pred cestou si vyhľadajte miesto, kam pôjdete, teda cieľ Vašej cesty.
  3. Následne si preštudujte cestu z miesta, kde sa nachádzate k určenému cieľu.
  4. Dávajte pozor na to, ktorými obcami budete prechádzať.
  5. Správne si vyhľadajte miesta, na ktorých budete odbočovať z jednej cestu na druhú.
  6. Pozrite si značky, kde sa kríži jedna cesta s druhou.
  7. Dajte si tiež pozor na miesta, kde sú naznačené zákruty a prudké záhyby.
  8. Chcete  si overiť stúpanie cesty, vyhľadajte čísla výšok, ktoré sú vyznačené podľa potreby.
  9. Môžete si podľa vpísaných vzdialenosti alebo mierky mapy  (1cm na mape sa rovná 2 km) zistiť približnú dĺžku cesty, a tým si následne vypočítať aj potrebný čas na cestu a benzín.

Vykonať týchto 9 bodov si vyžaduje niekoľko minút, ale pôjdete celou cestou bezpečne a s istotu dorazíte do cieľa. Prinesie vám to radosť, úsporu benzínu, oleja a času. Pamätajte neznalosť cesty – spôsobuje najviac nešťastia!

Prinášame Vám aj viac informácií o práci tohto československého kartografa  žijúceho na prelome 19. a 20. stor.

ŠKORPIL, František Bohumil (1866-1943) Narodený 30. 5. 1866 vo Štvorci, okres Praha-východ, zomrel 19. 4. 1943 v Prahe  Riaditeľ škôl, historik, štatistík a kartograf. V rokoch 1903-1914 vydával Revue ucebnych (sic) pomôcok. V roku 1900-1902 vydal s B. Javůrkem mapu Palestína s vtáčieho pohľadu  S tým istým spoluautorom spracoval (1903-1908) Školské nástennú mapu Čiech, Moravy a Sliezska, Karpát a Mapu okresu kladenského, obe v mierke 1: 200 000, ale mapy neboli vydané. Po 1. svetovej vojne sa sústredil predovšetkým na kartografii. V roku 1924 vyšiel Geografický atlas pre všeobecné školy v roku 1928 Geografický atlas pre meštianskej školy v českom, nemeckom a slovenskom jazyku. V roku 1939 bol pripravený do tlače aj v maďarčine a v poľštine. Od roku 1930 začal vydávať Škorpilová Cestné mapy Československej republiky v mierke 1: 200 000. V nakladateľských údajoch bola uvedená Dagmar Škorpilová. Mapy boli dôkladne spracované, preto sa stali veľmi obľúbené. V roku 1936 pripravil nástennú mapu okresu kladenského. Nasledujúceho roku vydal nástennú mapu Rusko a Turecko v mierke 1: 15 000 000 . Originály nástenných hospodárskych a priemyselných máp z prvej Československej republiky zostali už po roku 1939 vďaka okupácii nevydané.

Zdroj: https://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201403.pdf