Bezpečná jazda so Škorpilovou automapou

26 júna, 2020

Novinky

Viete ako bezpečne dôjsť do cieľa?  Kartograf  František Škorpil odporúča tento návod, ktorý nájdete aj na jeho automapách, vydávaných od roku 1930. Jeden takýto zaujímavý a náučný exemplár nájdete aj v našom  Slovenskom múzeu.

  1. Ako prvé sa zoznámte sa vysvetlivkami  mapy a dobre si ich preštudujte, ako je ktorá vysvetlená, aby ste jej hneď rozumeli.
  2. Pred cestou si vyhľadajte miesto, kam pôjdete, teda cieľ Vašej cesty.
  3. Následne si preštudujte cestu z miesta, kde sa nachádzate k určenému cieľu.
  4. Dávajte pozor na to, ktorými obcami budete prechádzať.
  5. Správne si vyhľadajte miesta, na ktorých budete odbočovať z jednej cestu na druhú.
  6. Pozrite si značky, kde sa kríži jedna cesta s druhou.
  7. Dajte si tiež pozor na miesta, kde sú naznačené zákruty a prudké záhyby.
  8. Chcete  si overiť stúpanie cesty, vyhľadajte čísla výšok, ktoré sú vyznačené podľa potreby.
  9. Môžete si podľa vpísaných vzdialenosti alebo mierky mapy  (1cm na mape sa rovná 2 km) zistiť približnú dĺžku cesty, a tým si následne vypočítať aj potrebný čas na cestu a benzín.

Vykonať týchto 9 bodov si vyžaduje niekoľko minút, ale pôjdete celou cestou bezpečne a s istotu dorazíte do cieľa. Prinesie vám to radosť, úsporu benzínu, oleja a času. Pamätajte neznalosť cesty – spôsobuje najviac nešťastia!

Prinášame Vám aj viac informácií o práci tohto československého kartografa  žijúceho na prelome 19. a 20. stor.

ŠKORPIL, František Bohumil (1866-1943) Narodený 30. 5. 1866 vo Štvorci, okres Praha-východ, zomrel 19. 4. 1943 v Prahe  Riaditeľ škôl, historik, štatistík a kartograf. V rokoch 1903-1914 vydával Revue ucebnych (sic) pomôcok. V roku 1900-1902 vydal s B. Javůrkem mapu Palestína s vtáčieho pohľadu  S tým istým spoluautorom spracoval (1903-1908) Školské nástennú mapu Čiech, Moravy a Sliezska, Karpát a Mapu okresu kladenského, obe v mierke 1: 200 000, ale mapy neboli vydané. Po 1. svetovej vojne sa sústredil predovšetkým na kartografii. V roku 1924 vyšiel Geografický atlas pre všeobecné školy v roku 1928 Geografický atlas pre meštianskej školy v českom, nemeckom a slovenskom jazyku. V roku 1939 bol pripravený do tlače aj v maďarčine a v poľštine. Od roku 1930 začal vydávať Škorpilová Cestné mapy Československej republiky v mierke 1: 200 000. V nakladateľských údajoch bola uvedená Dagmar Škorpilová. Mapy boli dôkladne spracované, preto sa stali veľmi obľúbené. V roku 1936 pripravil nástennú mapu okresu kladenského. Nasledujúceho roku vydal nástennú mapu Rusko a Turecko v mierke 1: 15 000 000 . Originály nástenných hospodárskych a priemyselných máp z prvej Československej republiky zostali už po roku 1939 vďaka okupácii nevydané.

Zdroj: https://archivnimapy.cuzk.cz/zemvest/cisla/Rok201403.pdf