Čo je mierka mapy a na čo slúži

29 júla, 2021

Škola geografie

Mierka mapy je jednou z 5 základných náležitostí, ktoré musí mapa obsahovať. Je dôležitou vlastnosťou mapy, podľa ktorej vieme zistiť, koľko meria daný úsek od bodu A po bod B na mape v skutočnosti.

Základné náležitosti mapy sú:

-názov mapy,
-mapové pole,
-mierka mapy,
-legenda (vysvetlivky),
-tiráž mapy (rok vydania, vydavateľ).

Mierka mapy môže byť ČÍSELNÁ alebo GRAFICKÁ.

ČÍSELNÁ MIERKA MAPY

Pokiaľ máme na mape napr. 1: 10 000 čítame to ako: „jedna ku desaťtisíc“
Znamená to, že 1cm na mape = 10 000 v skutočnosti.
Pre zistenie, koľko km má daný úsek na mape, si musíme jednotky premeniť.
10 000 cm = 1 00 m= 0,1 km

Pre príklady výpočtov mierky mapy odporúčame nasledovné video: