Čo robí maskot múzea, keď máme zatvorené?

16 decembra, 2021

Zaujímavosti

Od maľovaných máp k maskotovi múzea

Zriaďovateľ Slovenského múzea máp, vydavateľstvo CBS začínalo svoju činnosť maľovanými mapami. Prvou maľovanou mapou bolo mesto Zvolen, ktoré maľoval jeden z profesionálnych maliarov. Avšak nestačili mu podklady z ortofomapy, pretože tam nemal možnosť vidieť objekt, budovu z rôzneho uhla pohľadu. Preto sa zhotovili šikmé letecké fotografie, ktoré slúžili maliarovi ako podklad pre maľované dielo.

Maľovaná mapa je ručne maľovaný obraz maliarom, ktorý akrylovými farbami (niekedy aj spolu s olejovými farbami) maľuje štetcom mapu regiónu, mesta, či rezortu na rôznorodý materiál.  Buď je to drevo, papier alebo špeciálna fólia.

Podobu jedného maliara Mira, máme aj v našom múzeu v expozícii kartografie, geodézie a maľovaných máp. Stal sa naším MASKOTOM MÚZEA.

Viete čo robí maskot múzea Miro v tomto čase, keď máme zatvorené?

Miro sa v expozícii začal nudiť, keďže ho už dlhší čas neboli pozrieť žiadny návštevníci. V jeden deň, keď prišla kurátorka múzea do práce, neverila vlastným očiam. Miro oblečený do turistického odevu, s ruksakom, cool-ovým hrnčekom a turistickými mapami len tak stál pred dverami expozície, v ktorej je jeho miesto.
S prehodeným maliarskym plášťom cez plece flegmaticky zahlásil:

„Keď sa už tak dlho nebol nikto pozrieť na moje maliarske diela a nikto mi neprišiel ani len ruku podať, vbehol som do podnikovej predajne, obliekol sa do turistického trička, na hlavu dal buffku, zobral nejaké mapy do vrecka a išiel sa do okolia porozhliadať, kde sú všetci.“

Dodatočne konštatoval, že sa dopočul o VÝPREDAJI, ktorý bude už túto ZLATÚ NEDEĽU a chcel by aspoň pomôcť. „Úplne som ho chápala, však je tu tak prázdno, keď k nám nemôžu zavítať ani detičky, ani turisti. Preto som sa s ním dohodla, že bude túto nedeľu vítať našich návštevníkov už pred budovou múzea, kde sa bude konať výpredaj kníh a máp. Súhlasil,“ uzavrela kurátorka múzea.