Demeter Görög-priekopník maďarskej kartografie

6 júna, 2023

Staré mapy

Demeter Görög bol maďarský polyhistor, spisovateľ, redaktor, dvorný radca, kultúrny politik, pedagóg, organizátor a mecenáš maďarskej literatúry, roľník a kartograf, čestný člen uhorskej akadémie vied.

Pre Gröga zostala vždy dôležitá práca vychovávateľa, ktorá ovplyvnila celý život jeho zverencov (v roku 1803 sa napr. na nátlak cisárskeho dvora oženil s barónom Hillerom Jozefinom). Popri osvete a často súbežne s ňou sa rozvíjalo aj viacero populárno-vedeckých a zároveň osvetových aktivít. Jeho prvou vášňou sa stala kartografia. László Kolonics počas svojej výchovy navštívil so svojím žiakom 15 žúp krajiny a za ten čas si uvedomil, že vývoj Uhorska ovplyvňuje aj chýbajúca moderná presná mapa. Preto sa cesty čoraz viac zmenili na študijné cesty mapujúce.

Zhotovené mapy Uhorska vychádzali ako príloha novín. Plán bol teda pripravený na vydanie máp, no realizácia trvala ešte dlhé roky. V prvom rade potrebovali špecialistov: inžinierov, rytcov, kresličov a tlačiarov. Veľkým plánom bolo zmapovať župy Uhorska, no prvá mapa Európy vznikla v jeho dielni. Na jednej strane bola príprava atlasu starého kontinentu aj dobrou skúškou a na druhej strane sa tieto mapy lepšie hodili k téme prvých novín Grékov, keďže referovali o európskom bojisku resp. tureckých vojen. Jeho prvá mapa bola dokončená v roku 1790 pod názvom Spoločný stôl Európy , ktorá vyšla vo Viedni s podporou grófa Ferenca Koháryho. Text atlasu napísal Lakner a vyryl Junker. 

Görög začal v roku 1791 s mapovaním všetkých žúp Uhorska. Školenie špecialistov a hľadanie podporovateľov zabralo veľa času, takže kým bola prvá mapa hotová, ubehlo viac ako päť rokov. V roku 1795  nastúpil Görög ako vychovávateľ do rodiny Eszterházyovcov, čo znamenalo významný zlom z hľadiska pripravovaných máp. Popri výchove Pála Eszterházyho nemal Görög čas na novinársku prácu, a tak mohol všetok voľný čas venovať kartografii. Obrovská vojvodská knižnica a samotná rodina mu veľmi pomohli, keďže mu vojvoda umožnil študovať v Kismartone, zriadil v Eszterházyho paláci svoje vydavateľstvo máp a dielňu. Od roku 1795 sa pracovalo v dielni v Kismartone a čoskoro boli hotové prvé mapy.

V roku 1803 sa stal vychovávateľom na gréckom dvore, a preto sa musel vzdať redakcie novín a dokonca aj samotné noviny boli prerušené. Dovtedy boli kompletne dokončené a vydané mapy 35 žúp a na rytie bolo pripravených ďalších päť máp. Popri práci na dvore však mohol pokračovať v kartografickom podnikaní, dokonca sa mu podarilo udržať si dielňu v Eszterházyho paláci. Práca teda takmer nerušene pokračovala a v rokoch 1802 až 1811 vydal zdĺhavou prácou doplnené mapy Uhorska . Dielo vydané vo Viedni obsahovalo spolu 62 máp a 18 strán textu. Najväčším podporovateľom atlasu bol gróf György Festetics, ktorý podporil dokončenie 41 zo 62 dosiek 150 zlatými forintmi. Na prípravu máp zamestnal Grög dvoch inžinierov Wintera a Agnetona, ktorí sa ujali práce za 600 HUF ročne. 
Všetky svoje mapy poslal na kontrolu a opravu Dvorskej vojnovej rade, kde bola mapa doplnená na základe takzvanej Josephiny Mappy.

Vydanie mapy žúp zdržalo aj to, že krátko po nástupe Grögovej dvorskej služby vyšla takzvaná Lipszkého mapa, pri ktorej sa používal aj Grögov atlas.

Takéto ukážky rôznych žúp Slovenska môžete obdivovať na FACEBOOK múzejnej stránke (FB: Slovenské múzeum máp).

Zdroj: https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_Demeter