Exponát týždňa – historická mapa Viedne

15 júla, 2018

Novinky

Tento týždeň sme pre vás vybrali jednu z našich originálnych historických máp – Viedeň v mierke 1:144 000.

Táto mapa je ako list č. 16 súčasťou mapového diela General Karte des Erzherzogthums Oesterreich ob und unter der Enns, ktoré bolo publikované v roku 1870. Vydavateľom toho diela bol Cisársky kráľovský geografický ústav vo Viedni a celé mapové dielo obsahovalo spolu 30 listov v rozmeroch 40 x 28 cm, pričom na jednom z týchto listov je zachytená aj Bratislava a okolie.

Ak vás zaujíma príbeh tejto mapy (a mnohých ďalších), neváhajte a príďte nás navštíviť. Od 14. 08. 2018 je u nás k dispozícii aj expozícia mapových originálov.