Exponát týždňa – Pieskový model reliéfu

12 júna, 2018

Novinky

Milí priatelia a priaznivci nášho múzea. Keďže vaše rady sa neustále rozrastajú, rozhodli sme sa začať so sériou pravidelných príspevkov, v ktorých raz za týždeň predstavíme jeden z našich exponátov. Tento niekoľkotýždňový maratón bude tiež z času na čas sprevádzať súťaž o rôzne zaujímavé ceny (napríklad o voľný vstup do nášho múzea). Ak nás budete sledovať pravidelne, určite pre vás naše súťažné otázky nebudú predstavovať žiadny problém.

Ako úplne prvú by sme vám radi predstavili našu „vlajkovú loď“ – pieskový model reliéfu s rozšírenou realitou.

Práve tento exponát uvidíte na prehliadke u nás ako posledný. Priťahuje malých aj veľkých a dovoľuje návštevníkom (a aj nám) stať sa na chvíľu tvorcom krajiny, vyskúšať si tvoriť horu, či naopak more. V podstate ide o jednoduchú bedňu s veľmi jemným pieskom, ktorá na základe snímania povrchu umožňuje počítačovému programu vykresliť nie len vrstevnice, ale aj nadmorskú výšku pomocou hypsometrie (sfarbenia povrchu). Taktiež sa môžete zahrať na „Božiu ruku“ a pomocou posunku urobiť nad krajinou dažďové mračno a následne sledovať správanie vody v krajine. Kým v zahraničí sa s podobnými modelmi môžete stretnúť pomerne často, na Slovensku sme zatiaľ jediná inštitúcia, kde si môžete tento systém vyskúšať.

Tak neváhajte a príďte nás pozrieť!