Exponát týždňa – polárny koordinátograf

15 júla, 2018

Novinky

Po týždni sme tu opäť s pravidelnou rubrikou exponát týždňa. Hoci si tento týždeň pripomíname 146 narodeniny nórskeho bádateľa Roalda Amundsena, ktorý ako prvý dosiahol so svojou výpravou južný pól (a náš výber exponátu teda nie je celkom náhodný), koordinátograf nemá so psími záprahmi, nebezpečnými výpravami a ďalekými oblasťami plnými snehu, veľa spoločného.

Tento krásny nástroj, ktorý je vo svojej podstate uhlomerom, používali najmä geodeti. Patrí medzi zobrazovacie pomôcky, ktoré slúžili na tzv. vynášanie (zakresľovanie) nameraných uhlov do mapových náčrtov. Patril medzi základnú výbavu každého geodeta, ktorý aj vďaka nemu mohol prenášať namerané uhly a vzdialenosti do mapových náčrtov, ktoré slúžili (a dodnes slúžia) ako podkladový materiál pri tvorbe máp. Náš koordinátograf je nemeckého pôvodu a vďaka pomerne jednoduchému princípu na základe ktorého funguje, je doteraz funkčný.