Exponát týždňa – reliéfna mapa Slovenskej republiky

2 septembra, 2018

Novinky

Tento týždeň sa nám rozbieha ďalší školský rok. Preto sa spoločne pozrieme na školskú kartografiu u nás.

Prvé kartografické pomôcky, ktoré sa začali naozaj masovo dostávať do škôl, boli na našom území vyrobené počas Slovenského štátu. Mapy sa samozrejme vyžívali vo vyučovaní už aj pred týmto obdobím, ale málokedy sa vyskytovali na školách vo väčších množstvách, často išlo dokonca priamo o súkromné mapy učiteľov, ktorí ich využívali aj počas svojich hodín. Počas mapovania územia Slovenského štátu (pravdepodobne aj kvôli jeho menšej rozlohe) sa objavila myšlienka tvorby nástenných máp do škôl. Po obnovení Československa sa táto myšlienka dostala do celého štátu a bola rozšírená aj o glóbusy a špecializované československé školské atlasy. V našom múzeu prezentujeme najmä tie najobľúbenejšie – reliéfne – nástenné mapy. Reliéfna mapa totiž nie len obrazovo, ale aj reliéfne (v podstate 3D) prezentuje povrch skúmaného územia. Všetkým učiteľom, žiakom aj študentom prajeme úspešný, novými informáciami a poznatkami naplnený školský rok. Ak sa chcete napríklad o školskej kartografii či samotných reliéfnych mapách dozvedieť viac, neváhajte a navštívte naše múzeum.