Exponát týždňa – teodolit

15 júla, 2018

Novinky

Po dvoch dovolenkových týždňoch sme tu opäť s našou pravidelnou rubrikou. Tento týždeň si predstavíme exponát, ktorý patrí do sekcie geodézie a ešte pred pár rokmi by si bez neho svoju existenciu nedokázal predstaviť naozaj ani jeden geodet.

Teodolit je merací prístroj, s pomocou ktorého je možné merať ľubovoľné výškové a vodorovné uhly. Práve toto zariadenie nám umožňuje zameriavať presnú polohu neznámych bodov. Samozrejme, že k práci geodeta patrí aj množstvo iných zaujímavých nástrojov a prístrojov (geodetický dron sme vám už predstavili), ale práve teodolit môžeme označiť za hlavný a tiež aj najznámejší geodetický prístroj. Náš exponát patrí medzi vojenské teodolity spoločnosti Meopta. Ak sa o ňom chcete dozvedieť viac, prípadne preniknúť hlbšie do tajomnej práce geodetov, neváhajte a navštívte nás.