Exponát týždňa – voľnoosky

28 júna, 2018

Novinky

Po minulotýždňovom exponáte, ktorý jednoznačne patrí medzi tie väčšie, sme sa Vám dnes rozhodli predstaviť súbor menších exponátov, bez ktorých by ale žiadna kartografická expozícia nebola úplná.

Pod názvom voľnooska alebo tiež voľnoosé rysovacie pero sa skrýva jednoduchý nástroj, s ktorým v minulosti prichádzali kartografi do styku prakticky denne. Je to kresličská pomôcka, ktorá umožňovala zakresľovať jednoduché krivé línie, keďže obyčajné pierko na ne nestačilo. Rovnako ako pierko sa voľnooska namáčala do atramentu a na základe jednoduchého systému bolo možné meniť hrúbku výslednej čiary. V našej zbierke sa nachádzajú rôzne voľnoosky, napríklad také, ktorými sa zakresľovali cestné ťahy (dva hroty umožňovali vytvoriť dve súbežné čiary). Ak chcete tieto šikovné nástroje nie len vidieť, ale aj si vyskúšať prácu s nimi, neváhajte a príďte k nám.