Exponát týždňa – Zemepisný atlas sveta

18 októbra, 2018

Novinky

Tento týždeň si pripomíname mimoriadne pekné výročie – VKÚ Harmanec dnes (v utorok) oslavuje 70 rokov od svojho založenia a v sobotu 2 roky od svojho obnovenia. Aj preto sme vybrali jedno z jeho naikonickejších a najviac oceňovaných diel – Zemepisný atlas sveta.

Tento atlas vznikol pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia a ponúka jedinečný súbor máp. Na 190 stranách predstavuje komplexný a ucelený mapový obraz sveta, pričom v tomto rozsahu predstavuje približne 130 000 hesiel. V svojej dobe predstavoval jeden z najaktuálnejších atlasov s najprepracovanejším radením tém aj máp. O tom, že kolektív autorov z Harmanca odviedol nevšedne kvalitnú prácu, svedčí jednak spokojnosť odbornej aj laickej verejnosti, ale aj ocenenie Slovak Gold, ktoré tento atlas získal.

Ak vás dlhá a spletitá história jedného z našich najväčších kartografických ústavov zaujíma, neváhajte a navštívte nás. Zoznámime vás nie len s podobnými kvalitnými kartografickými dielami, ale aj s príbehmi a osudmi ľudí, ktorí za nimi stoja.