Geografické zobrazenie Zeme

5 októbra, 2023

Škola geografie

Geografické súradnice sú kľúčovým nástrojom pre určenie polohy každého miesta na povrchu našej planéty – Zeme. Tieto súradnice sa udávajú v stupňoch, minútach a sekundách a sú konkrétnymi hodnotami geografickej šírky a dĺžky.

Geografická šírka a dĺžka sú definované vo vzťahu k dvom základným rovinám. Prvou z nich je rovina rovníka, ktorá prechádza stredom Zeme a je kolmá na rotačnú os Zeme. Druhou rovinou je nultý poludník, ktorý obsahuje rotačnú os Zeme a bod v Greenwichi v Londýne.

Geografická šírka je uhol, ktorý zviera priamka obsahujúca bod M a stred zeme s rovinou rovníka. Jej hodnoty môžu byť od 0 do 90 stupňov, pričom na juh od rovníka sa nachádza južná pologuľa a na severe severná pologuľa.

Na druhej strane, geografická dĺžka je uhol, ktorý zviera rovina obsahujúca bod M a zemskú os s rovinou nultého poludníka. Jej hodnoty sú od 0 do 180 stupňov. Na východ od nultého poludníka je východná pologuľa a na západ západná pologuľa.

V praxi sa na určenie geografických súradníc používajú topografické mapy a glóbusy, ktoré majú súradnicový systém. S jeho pomocou môžeme umiestniť alebo nájsť akýkoľvek objekt na zemskom povrchu.

Na zemeguli alebo na mape je každý bod s danými geografickými súradnicami zobrazený ako priesečník čiar rovnobežiek a poludníkov. Rôzne body na zemskom povrchu majú rôzne geografické súradnice, ktoré sú jedinečné pre každý bod.

Takto detailné porozumenie geografických súradníc je nielen základom geografie, ale je nevyhnutné aj pre mnohé oblasti, ako sú navigácia, meteorológia, kartografia a mnoho iných.