Interaktívna didaktická pomôcka v múzeu

5 mája, 2023

Zaujímavosti

Expozícia Slovenského múzea máp je známa svojou interaktivitou. Preto ho navštevujú vo veľkej miere žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, či budúci učitelia vysokoškolského štúdia.

Priestorovo síce malé múzejné zariadenie, no naplnené toľkými informáciami, že návštevník tu musí stráviť aj 2 hodiny.

Tým, aby múzeum mohli navštevovať návštevníci každého veku, snažíme sa vytvárať stále niečo nové a najmä interaktívne. Jednou z najnovších interaktívnych pomôcok sa stala aj MAGNETICKÁ MAĽOVANÁ MAPA SLOVENSKA a PANORAMATICKÁ MAGNETICKÁ MAĽOVANÁ MAPA EURÓPY.

Mapa je ukážkou toho, že poznať Slovensko či Európu je „HRAČKA.“ Dopĺňaním rôznorodých magnetiek v podobe prvkov v krajine (rieky, pohoria, štíty, jaskyne, národné parky, zálivy, moria, ostrovy…) či samotné štáty Európy, kraje a okresy Slovenska sa žiak zároveň učí priestorové vnímanie a geografické súvislosti.

Magnetická mapa je obľúbenou učebnou pomôckou už v desiatkach základných školách a prototypom, ktoré nájdete zatiaľ len v expozícii nášho múzea je panoramatická magnetická mapa Európy, ktorú si už prví návštevníci mali možnosť vyskúšať.

V prípade záujmu zakúpenia si takejto didaktickej pomôcky pre školy sa nám pokojne ozvite na kontaktné tel. číslo alebo email múzea máp.

Magnetická mapa Slovenska
Magnetická mapa Európy