Jediné múzeum máp svojho druhu na Slovensku je oficiálne otvorené

28 mája, 2018

Novinky

Slovenské múzeum máp v Kynceľovej pri Banskej Bystrici sa oficiálne stalo novou inštitúciou na slovenskej muzeálnej scéne.

V sobotu 26. mája 2018 slávnostne prestrihli symbolickú pásku na jeho vchode Eva Titková z VKÚ Harmanec, a.s., starostka Kynceľovej Martina KubišováJiří Pěč z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko a Milan Paprčka, majiteľ vydavateľstva CBS spol, s.r.o., ktoré je zriaďovateľom múzea.

„Som presvedčený, že keď sa firme darí a prosperuje, tak by mala časť toho úspechu vrátiť spoločnosti,“ povedal pri tejto príležitosti.

„A keďže sme najväčší vydavateľ máp na Slovensku a o výrobe máp vieme dosť, rozhodli sme sa vytvoriť miesto, kde by sa verejnosť mohla dozvedieť viac o tom, ako sa mapy vyrábali kedysi, aj ako sa vyrábajú dnes. Ako veľký fanúšik máp som mal už dávnejšie sen, predstavu o spopularizovaní mapovania, kartografie a máp ako takých. Rozhodol som sa všetko, čo ja a moji kolegovia vieme o výrobe máp, predstaviť širokej verejnosti. V Slovenskom múzeu máp predstavujeme vývoj mapovania a vytvárania máp od najstarších čias až po dnešok. Dôležité však je, že sme sa rozhodli ísť cestou interaktivity, ktorá je trendom v najlepších svetových múzeách. Myslím si, že ľudia vo všeobecnosti chcú vedieť viac, učiť sa nové veci, ale musíte ich zaujať a ponúknuť im vedomosti v takej forme, aká zodpovedá 21. storočiu. Preto bolo naším hlavným motívom a cieľom vytvoriť popularizačno-vzdelávacie miesto, kde chceme kartografiu priblížiť zážitkovou formou.“ Múzeum je zriadené priamo v budove vydavateľstva, kde zaberá celé jedno podlažie.

Múzeum predstavuje nielen bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. Jeho jedinečnosť nespočíva iba v obsahu jeho expozície, ale aj forme. Návštevníci v múzeu nájdu interaktivitu, moderné princípy vzdelávania a výdobytky špičkových technológií.

Napríklad tzv. pieskový model krajiny s rozšírenou realitou je prvým zariadením svojho druhu na Slovensku. „Boli sme jediným štátom Vyšehradskej štvorky a jedným z posledných v Európe, ktorý nemal na svojom území túto modernú vyučovaciu technológiu,“ hovorí manažérka múzea Anna Mihálová.

„Je to zážitková vzdelávacia pomôcka, využívajúca najmodernejšie digitálne technológie. Rozšírená realita, po anglicky augmented reality, je fyzicky existujúce prostredie, ktoré je v reálnom čase dopĺňané digitálne vymodelovanými prvkami, v našom prípade obrazovými. Návštevníci Slovenského múzea máp môžu vlastnými rukami z piesku vytvárať krajinu a vidieť, ako farebne vyzerá na mape. Môžu ju meniť a okamžite porovnávať, ako sa mení jej mapové zobrazenie, ako sa menia farby a línie vrstevníc. Spolu s výkladom lektora sa takto takmer každý dokáže veľmi rýchlo naučiť čítať mapu. Keď si ľudia vyskúšajú túto technológiu, vedia si potom pri pohľade na mapu predstaviť skutočnú krajinu. A to je vlastne základom na to, aby sa pomocou mapy vedeli orientovať v prostredí.“

V ďalšej časti expozície sa návštevníci môžu zase pomocou skutočného modelu krajiny zmeniť na kartografov. Naučia sa základy práce s kartografickým programom a vyskúšajú si celý proces výroby mapy od leteckého snímkovania až po hotový mapový list. Môžu si však vyskúšať aj staršie techniky kreslenia máp pomocou kartografických rydiel a tiež vytváranie ručne maľovanej mapy.

Interaktívne časti expozície sú doplnené tradičnými prvkami v podobe fyzických exponátov a informačných panelov. Tie ukazujú dejiny mapovania vo svete a na Slovensku, dôležité míľniky a predstaviteľov kartografickej histórie, akým bol napr. Samuel Mikovíni. Samostatná časť je venovaná vzniku a histórii Vojenského kartografického ústavu v Harmanci.

„Pokiaľ sa nám podarilo zistiť, také múzeum, aké je Slovenské múzeum máp, sa nenachádza nikde v regióne strednej Európy. Takže napriek svojim neveľkým fyzickým rozmerom je priekopníckou inštitúciou s nadregionálnym významom,“ hovorí Mihálová.

„V neposlednom rade je aj novou kultúrnou a technickou atrakciou Banskej Bystrice a okolia a budeme veľmi radi, keď takto pomôžeme podporiť cestovný ruch v regióne.“