Jednu SOBOTU v mesiaci MÚZEUM OTVORENÉ

6 októbra, 2022

Novinky

Drahí návštevníci, máme pre Vás dobrú správu.
Jednu sobotu v mesiaci bude múzeum otvorené.

Najbližšie bude Slovenské múzeum máp otvorené
v sobotu 22. októbra.
Môžete nás prísť navštíviť od 08:00 do 13:00 hod.

—————————————————————————————————————————————————————————

Zároveň v tento deň bude v priestoroch múzea a mimo neho prebiehať aj
VÝPREDAJ kníh od vydavateľstva CBS- ako zriaďovateľa múzejného zariadenia.
Knihy budú v cene 3€.
Kúpte darček pre svojich známych, kamarátov, či kolegov za bezkonkurenčné ceny.

Tešíme sa na vašu návštevu.