Maľované mapy – jeden z najstarších typov máp

18 augusta, 2021

Novinky

Mapy sú skutočný návrat do minulosti

Bájky, starodávne príbehy, to všetko sú pekné návraty v minulosti, ale či sú pravdivé alebo nie už nikto nezistí. Mapy zakreslili ich kartografovia v dobe, aby slúžili aj miestnym obyvateľom. Z toho vyplýva aj fakt, že vystihujú históriu presne tak aká bola. Zakreslenú v plánoch, na mapách, či iných rôznych predmetoch. Je tak nesmierne zaujímavé pozrieť sa do skutočnej histórie.

Medzi najstaršie typy máp sa považujú maľované mapy a rytiny. Takéto mapy boli spracovávané ako rytiny do kostí, kameňa, dreva či medi alebo pri maľovaných mapách bola využívaná najmä perokresba. Táto tvorba sa zachovala až do novoveku. Kartograf bol zároveň umelcom a mapy boli často vyzdobené rôznymi postavami, loďami na vode, erbmi či historickými scénami.

Aj klasická kartografia 20. storočia využíva ručné kreslenie, avšak už bez fantázie a vloženie duše umelca. Celá mapovaná situácia sa podľa presných geodetických meraní kreslila tušom na špeciálny papier vystužený hliníkom. V 80.tych rokoch metódu ručného kreslenia nahradila rytecká technológia do zelenej fólie. Ručná práca avšak s používaním rôznych tvarov ihiel a typov ryteckých strojčekov.

Maľované mapy sa vytvárajú aj v súčasnosti. Často sa využívajú v cestovnom ruchu, aby ukázali návštevníkovi nielen to, odkiaľ kam vedie turistická trasa, ale zároveň predstavuje krásy mesta či regiónu. Poskytujú realitu o mapovanom území a sú ľahšie čitateľné. Vhodné najmä pre tých, ktorí z klasickej turistickej mapy nevedia čítať.
Najväčším producentom týchto máp je v Európe je vydavateľstvo CBS.