Mapa, ktorú si môžete u nás pozrieť 3D okuliarmi

7 októbra, 2020

Novinky

Myslíte, že 3D prevedenia existujú len v 21. storočí?

Jestvovali už pred 74 rokmi. Žiadna novinka!

Unikátnu 3D mapu Vysokých Tatier vytvoril Ing. Karel Hynie. Skúsený geodet  pochádzal z Česka, no pôsobil na viacerých miestach po Slovensku. Prednášal aj budúcim archeológom a stal sa zakladateľom geodetického a kartografického oddelenia v terajšom Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

Tento železničný zememerač ju vytvoril v roku 1946. Čo ale predchádzalo vytvoreniu 3D mapy, bol vrstevnicový model Vysokých Tatier, ktorý Hynie vytvoril ešte počas vojny. Terén je vytvorený v „prehnanom“ prevýšení kvôli tomu, aby vynikla členitosť a mohutnosť terénu.

Učebná pomôcka

Anaglyf, čiže obrazy vytlačené vedľa seba v komplementárnych farbách, červenej , modrej a zelenej, sa dajú pozorovať zaostrene pomocou 3D okuliarov s červeným a modrým filtrom. Mal slúžiť ako didaktická pomôcka priestorového videnia.

Poverenníctvo školstva a osvety ju v septembri 1946 schválili ako vyučovaciu pomôcku pre meštianske a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Mapa za 40 korún

Mapa sa pokojne môže vyrovnať dnešným 3D zobrazeniam na obrazoch. Avšak v tom čase ju predávali za 40 korún československých. Hynie plánoval, že bude dostupná pre turistov, ktorí si odnesú z Tatier takúto pamiatku. Dokonca súčasťou mapy boli aj potrebné 3D okuliare.

Ako sme už spomenuli, bol zakladateľom geodetickej a kartografickej sekcii v Technickom múzeu Košice. Zveľadeniu a zariadeniu expozície venoval každú voľnú chvíľu, do Košíc chodil pravidelne letecky a tešil sa, že keď nastúpi do dôchodku, bude ju ešte viac zveľaďovať. No to sa nepodarilo, nakoľko ho zastihla smrť.