Minulý týždeň sa u nás vystriedalo niekoľko tretiackych tried zo ZŠ Pionierska 2 z Brezna. Boli veľmi šikovní a namaľovali nám krásne obrázky (mapy) krajín plných fantázie.

Pin It on Pinterest

Share This