MÚZPAS – vaša vstupenka k zážitkom

7 júna, 2021

Novinky

Počas letnej sezóny 2021 majú návštevníci Banskej Bystrice obrovskú výhodu. Prostredníctvom MÚZPAS-u môžu navštíviť 4 kultúrne inštitúcie a 1 galériu za výhodnú cenu. Jedinečnú novinku MÚZPAS pripravil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko a Mestom Banská Bystrica.

ČO JE MÚZPAS?

MÚZPAS má atraktívnu grafickú podobu praktického formátu (A6), v ktorom návštevník nájde informácie o zapojených kultúrnych inštitúciách, mapku kde sa presne nachádzajú a to nie je všetko. Textová časť je zhotovená nielen v slovenčine, ale aj v angličtine.

Môže slúžiť aj ako zaujímavý suvenír, pretože jeho držitelia získajú do neho pečiatky za navštívenie jednotlivých expozícií.

PRE KOHO JE MÚZPAS URČENÝ?

Vstupenka MÚZPAS kultúrneho návštevníka je určená pre malých i veľkých, je neprenosná a platí pre jednu osobu.

AKO VYUŽÍVAŤ MÚZPAS?

Ak má múzeum alebo galéria viac expozícií, návštevník si vyberie len jednu z nich, v ktorej sa preukáže MÚZPAS-om. MÚZPAS oprávňuje návštevu do inšitúcie len jeden raz.

Držiteľ MÚZPAS-u sa pri vstupe do kultúrnej inštitúcie či galérie preukáže touto vstupenkou, kde dostane pečiatku danej inštitúcie.

KOĽKO STOJÍ MÚZPAS?

Vstupenka k zážitkom v Banskej Bystrici je za výhodnú cenu 10€.

DO KEDY JE MOŽNÉ MÚZPAS VYUŽÍVAŤ?

MÚZPAS je možné využívať v období od 01. júna do 30. septembra 2021.