Nové historické atlasy

28 septembra, 2021

Novinky

Do expozície tematických máp nám pribudli ďalšie dva historické atlasy. Jedná sa o Historický atlas Oravy a Slovensko na starých mapách.

Historický atlas Oravy poukazuje na historický vývoj tohto regiónu v mapovej podobe.

„Cieľom tejto publikácie je priblížiť vývoj v zobrazovaní Oravy na pôvodných starých mapách Uhorska a starých regionálnych mapách Oravskej stolice a pomocou sprievodných textov podať rozbor vyobrazenej oblasti.“ Zdeněk Kučera.

SLOVENSKO NA STARÝCH MAPÁCH je atlas, ktorý približuje naše územie Slovenska
v historických mapových zobrazeniach. Je skutočne zaujímavým a novo-vydaným dielom z roku 2021, ktoré je vhodné aj ako učebná pomôcka.

Aké mapy v ňom môžete nájsť?

Münsterova alegorická mapa kráľovnej Európy
Büntingova alegorická mapa kráľovnej Európy
Ptolemaiova germania magna
Waldseemüllerova mapa strednej Európy
Rosetiho mapa
Lafreriho mapa
Sambucova mapa
Vavassoreho mapa
Laziova mapa
Zündtova mapa
Doetecumova mapa
Orteliova mapa
Florimiho mapa
Da Vignolova a Rossiho mapa
Samuel Mikovíni-génius z Novohradu
Stierová mapa
Coronelliho mapa
Sansonova mapa
Lotterova mapa
Müllerova a Marsigliho mapa
Lacyho utajovaná vojenská mapa
Csákiho mapa spišskej prefektúry
Lichtensternova mapa bratislavskej stolice
Rukopisná mapa gemerskej stolice a malohontu

Väzba atlasu nie je zošitá a tak sa dajú jednotlivé mapy vyberať a použiť ako plagát. Tento atlas nájdete aj vo väčších kníhkupectvách ako Martinus či Panta Rhei.