Nové zaujímavé zbierkové predmety

4 novembra, 2021

Novinky

Posuvná automapa z roku 1970, Atlas karikatúr zamestnancov VKÚ a originál návrhu loga VKÚ.
Aj tieto zbierkové predmety nájdete v našej expozícii múzea. 

POSUVNÁ AUTOMAPA v mierke 1:3 000 000.

Mapa je funkčná, pretože pomocou posúvateľnej vložky si nastavíte do šikmého výrezu (červený obdĺžnik) mesto, z ktorého chcete vedieť vzdialenosť do 158 miest v bývalom Československu
i v zahraničí.

Vzdialenosť v km sa objaví v okrúhlych otvoroch pri vybraných mestách. V hornej časti mapy sa zase zobrazia vzdialenosti v km do rôznych miest na svete.

Mapa je z roku 1970.

Tak trochu netradičný ATLAS osôb a osobností v Banskej Bystrici vytvoril  autor menom Smolík. Zamestnancov pôsobiacich v kartografickom ústave v rokoch 1951-1959 nakreslil ako karikatúry.

S odstupom času, keby sa na to pozrú samotní zamestnanci, určite sa im zjaví úsmev na tvári.

Za darovanie zbierkového predmetu, ktorý vyčarí úsmev na tvári každému návštevníkovi, ďakujeme pánovi Petrovi Rumlovi.

Špecialitkou, ktorú sme získali do expozície je originál návrhu loga VKÚ z roku 1968.
Tým, že v tomto čase si v kartografickom ústave povedali, žeby mohli mať aj nejaký znak, či logo, ktoré ich bude vystihovať, vyhlásili súťaž o návrh loga. Tento návrh (vyššie na fotografii) zvíťazil a po malých úpravách sa používa na mapových dielach dodnes.