Čo je u nás nové?

Novinky zo Slovenského múzea máp.Čo sa môžete dozvedieť, čo sa môžete naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

PREDLŽUJEME výstavu máp z čias Československa

17 apríla, 2024

Máme skvelú správu – 5. TÉMATICKÁ VÝSTAVA v Slovenskom múzeu máp je oficálne pre veľký záujem verejnosti predĺžená do 30.9.2024 Múzeum máp, ktoré sa nachádza v Kynceľovej, blízko Banskej Bystrice, je známe svojou interaktivitou a zážitkovou expozíciou, ktorá je vhodná aj pre deti. Tentokrát sme si pre vás pripravili tématickú výstavu na tému mapy z […]

Aké mapy poznáme: Mapy pre orientačný beh

11 apríla, 2024

Orientačný beh je dynamický šport, kde je kľúčovou zručnosťou schopnosť čítať mapu. Mapy používané v orientačnom behu sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali podrobné informácie potrebné pre rýchle a presné navigovanie v teréne. V tomto článku sa pozrieme na základné aspekty týchto unikátnych máp Na mape je štartový bod označený trojuholníkom, kontrolné bodky krúžkami a […]

Osobnosti kartografie: život a práca Antonia Salamanci

3 apríla, 2024

Antonio Salamanca stojí často v tieni mnohých historických osobností, no jeho príspevok k rozvoju kartografie a vydavateľstva je nezapomenuteľný. Narodený v španielskej Salamanke v roku 1479, Salamanca svoj životný príbeh prepletal medzi stránkami starých kníh a map, až kým sa nestal jednou z kľúčových postáv v renesančnom Ríme. Presťahovaním do Ríma okolo roku 1510 a […]

Osobnosti kartografie: život a práca Abrahama Orteliusa

28 marca, 2024

Abraham Ortelius (1527-1598) bol významný flámsky kartograf, ktorý vytvoril niektoré z najvplyvnejších máp stredoveku, vrátane prvého svetového atlasu, Theatrum Orbis terrarum. Ortelius sa narodil v Antverpách ako syn bohatého obchodníka a už ako malý chlapec začal predávať mapy. Svoje mladé roky strávil ako profesionálny iluminátor a vo veku dvadsiatich rokov bol prijatý do cechu svätého […]

Osobnosti kartografie: život a práca Demetera Goroga

21 marca, 2024

Demeter Görög bol významný kartograf, ktorého práca výrazne prispela k mapovaniu Uhorska v období 19. storočia. Narodený v období, keď kartografia ako veda začínala naberať na dôležitosti, Görögova práca sa vyznačuje nielen technickou presnosťou, ale aj snahou o zobrazenie komplexnej sociálnej a etnickej štruktúry regiónu. V období od roku 1802 do roku 1811 vytvoril Görög […]

Osobnosti kartografie: Život o práca Paula Kraya De Rocusa

14 marca, 2024

Paul Kray de Rocus je menej známou, avšak významnou postavou v histórii kartografie. Jeho práca a život prepojili umenie mapovania so zložitými požiadavkami navigácie a vedeckého bádania svojej doby. Aj keď kontext nespecifikuje konkrétne detaily o jeho živote či dielach, v nasledujúcom článku sa pokúsime osvetliť jeho prínos kartografii a jeho význam v širšom kontexte […]

Mercatorovo alebo Gall-Petersovo : Ktoré mapové zobrazenie sveta sa vlastne používa?

20 februára, 2024

V dnešnom svete, kde mapy prechádzajú z papierových formátov do digitálnych, je diskusia o tom, aké zobrazenie sveta je najpresnejšie a najužitočnejšie, stále aktuálna. Dve z najznámejších projekcií, ktoré sú často predmetom debát, sú Mercatorovo a Gall-Petersovo zobrazenie. Tento článok sa pokúsi porovnať oba prístupy a zistiť, ktorý z nich lepšie slúži našim súčasným potrebám. […]

Čo je to astronomická mapa?

13 februára, 2024

Astronomická mapa je špeciálny typ mapy, ktorý slúži na zobrazovanie objektov a javov vo vesmíre. Na rozdiel od tradičných geografických máp, ktoré zobrazujú povrch Zeme, astronomické mapy poskytujú pohľad na hviezdy, planéty, galaxie a iné nebeské telesá. Tieto mapy sú neoceniteľným nástrojom pre astronómov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o vesmír a jeho skúmanie. Astronomické […]

5. TÉMATICKÁ VÝSTAVA v Slovenskom múzeu máp

9 februára, 2024

Vážení návštevníci, Múzeum máp, ktoré sa nachádza v Kynceľovej, blízko Banskej Bystrice, je známe svojou interaktivitou a zážitkovou expozíciou, ktorá je vhodná aj pre deti. Tentokrát si pre vás pripravili tématickú výstavu na tému mapy z čias Československa, ktoré nás prenesú do rokov, kedy sme s Českom tvorili ešte spoločný štát. Výstava bude otvorená od […]

Aké typy kartografického zobrazenia Zeme poznáme?

6 februára, 2024

Kartografické zobrazenie Zeme predstavuje vizuálnu reprezentáciu geografických a geologických charakteristík našej planéty na plochej ploche, ako sú mapy. Vďaka pokroku v technológii a vedeckom výskume sa vyvinulo niekoľko rôznych typov kartografických zobrazení, každé s vlastnými špecifickými vlastnosťami a použitiami. Pozrime sa na niektoré z najbežnejších typov kartografického zobrazenia Zeme. Azimutálne zobrazenia sa zameriavajú na zobrazenie […]

Izočiary na mape: Druhy a ich význam

30 januára, 2024

Izočiary sú základným prvkom topografických a tematických máp, ktoré nám pomáhajú vizualizovať a porozumieť rozloženiu rôznych geografických a meteorologických javov na Zemi. Sú to čiary, ktoré spájajú body s rovnakou hodnotou nejakej meranej veličiny na mape. Tieto „rovnohodnotové čiary“ sú neoceniteľným nástrojom pre geografickú analýzu, navigáciu a plánovanie. Existuje niekoľko druhov izočiar, z ktorých každá […]

Metódy kartografickej generalizácie

23 januára, 2024

Kartografia je veda, ktorá sa zaoberá tvorbou máp a ich štúdiom. Jedným z kľúčových procesov v kartografii je generalizácia, ktorá zahŕňa rôzne metódy a techniky na zjednodušenie a zobrazenie reálnych geografických objektov a javov v mierke, ktorá je vhodná pre danú mapu. Cieľom kartografickej generalizácie je zachovať dôležité informácie a zároveň eliminovať menej dôležité detaily, […]