Čo je u nás nové?

Novinky zo Slovenského múzea máp.Čo sa môžete dozvedieť, čo sa môžete naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

Majster kartografie a jeho prelomová MAPA UHORSKA z roku 1806 bude do konca roka vystavená v Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej

14 júna, 2024

Ján Lipský bol významný kartograf, geograf a vojak. Narodil sa 10. apríla 1766 v Sedmohradsku, ktoré bolo súčasťou Uhorska. Počas svojej mladosti získal vzdelanie v oblasti kartografie a zememeračstva. Študoval na univerzitách v Bratislave a vo Viedni, kde sa zaujímal o vojenskú geografiu a mapovanie. V roku 1784 vstúpil do rakúskej armády a začal svoju vojenskú kariéru. Zúčastnil sa na viacerých vojenských kampaniach, čo mu […]

Ptolemaiova GERMANIA MAGNA

7 júna, 2024

Ptolemaiova mapa – ,,Magna Germania“ – zobrazuje dnešný geografický priestor strednej Európy v období približne 150 rokov n.l. a je tak najstaršou mapou zobrazujúcou územie Slovenska. Prvýkrát Horné Uhorsko zaznamenal alexandrijský astronóm a geograf Ptolemaios, ktorý žil približne v rokoch 90 – 160 n.l. V najstaršom zachovanom opise Ptolemaiovej Geografie z 13. storočia je možné […]

Oslavujeme 6 narodeniny nášho múzea

24 mája, 2024

Kto by povedal, že od 28.5.2018 dokáže tak rýchlo ubehnúť 6 rokov? Presne dňa 28.5. 2018 sme symbolickým prestrihnutím zelenej stuhy sa sprístupnila pre verejnosť expozícia Slovenského múzea máp. Ako jediné múzeum máp na Slovensku navštívili už stovky školských zájazdov a tisícky turistov. Dalo by sa povedať, že múzeum sa stalo nie len lákadlom pre […]

Mercatorovo zobrazenie sveta

16 mája, 2024

Mercatorovo zobrazenie sveta, ktoré predstavil flámsky geograf a kartograf Gerardus Mercator v roku 1569, je konformná valcová mapová projekcia. Táto projekcia sa stala štandardom pre navigáciu, pretože sever je vždy hore a juh dole, pričom zachováva lokálne smery a tvary. Avšak jedným z hlavných nedostatkov Mercatorovej projekcie je, že zväčšuje veľkosť objektov čím sú ďalej […]

Zachytenie Bratislavy na historických mapách: Od Mikovíniho po Göroga

7 mája, 2024

Bratislava, historicky známa ako Prešporok, je mesto s bohatou a rozmanitou históriou, ktorá bola starostlivo zaznamenávaná mnohými kartografmi. Tento článok sa zameriava na zobrazenie Bratislavy na mapách počas 18. a začiatku 19. storočia, konkrétne v rokoch 1735, 1795 a 1811. Mapa Bratislavy od Samuela Mikovíniho (1735) Samuel Mikovíni bol významný slovenský matematik, inžinier a kartograf. […]

Zachytenie mesta Liptovský Mikuláš na starých mapách: Rozdiely medzi kartografmi Samuelom Mikovíniom a Demeterom Görögom

30 apríla, 2024

Liptovský Mikuláš, historické mesto na Slovensku, bolo v priebehu storočí zachytené na rade máp. Dve významné mapy, ktoré dokumentujú mesto, pochádzajú z rokov 1736 a 1811. Tieto mapy vytvorili významní kartografi tej doby, Samuel Mikovíni a Demeter Görög. Každý z týchto kartografov pristupoval k mapovaniu s odlišnou metodológiou a technikou, čo sa odráža v charaktere […]

Slovensko na svetových mapách

23 apríla, 2024

Slovensko, náš malý stredoeurópsky štát s bohatou históriou, sa objavuje na mnohých svetových mapách z rôznych historických období, čo odráža jeho dôležité geopolitické postavenie v priebehu storočí. V dnešnej dobe je Slovensko nezávislá republika a člen Európskej únie od roku 2004, čo naznačuje jeho moderný politický a geografický význam. Historický vývoj na mapách Pravek a […]

PREDLŽUJEME výstavu máp z čias Československa

17 apríla, 2024

Máme skvelú správu – 5. TÉMATICKÁ VÝSTAVA v Slovenskom múzeu máp je oficálne pre veľký záujem verejnosti predĺžená do 30.9.2024 Múzeum máp, ktoré sa nachádza v Kynceľovej, blízko Banskej Bystrice, je známe svojou interaktivitou a zážitkovou expozíciou, ktorá je vhodná aj pre deti. Tentokrát sme si pre vás pripravili tématickú výstavu na tému mapy z […]

Aké mapy poznáme: Mapy pre orientačný beh

11 apríla, 2024

Orientačný beh je dynamický šport, kde je kľúčovou zručnosťou schopnosť čítať mapu. Mapy používané v orientačnom behu sú špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali podrobné informácie potrebné pre rýchle a presné navigovanie v teréne. V tomto článku sa pozrieme na základné aspekty týchto unikátnych máp Na mape je štartový bod označený trojuholníkom, kontrolné bodky krúžkami a […]

Osobnosti kartografie: život a práca Antonia Salamanci

3 apríla, 2024

Antonio Salamanca stojí často v tieni mnohých historických osobností, no jeho príspevok k rozvoju kartografie a vydavateľstva je nezapomenuteľný. Narodený v španielskej Salamanke v roku 1479, Salamanca svoj životný príbeh prepletal medzi stránkami starých kníh a map, až kým sa nestal jednou z kľúčových postáv v renesančnom Ríme. Presťahovaním do Ríma okolo roku 1510 a […]

Osobnosti kartografie: život a práca Abrahama Orteliusa

28 marca, 2024

Abraham Ortelius (1527-1598) bol významný flámsky kartograf, ktorý vytvoril niektoré z najvplyvnejších máp stredoveku, vrátane prvého svetového atlasu, Theatrum Orbis terrarum. Ortelius sa narodil v Antverpách ako syn bohatého obchodníka a už ako malý chlapec začal predávať mapy. Svoje mladé roky strávil ako profesionálny iluminátor a vo veku dvadsiatich rokov bol prijatý do cechu svätého […]

Osobnosti kartografie: život a práca Demetera Goroga

21 marca, 2024

Demeter Görög bol významný kartograf, ktorého práca výrazne prispela k mapovaniu Uhorska v období 19. storočia. Narodený v období, keď kartografia ako veda začínala naberať na dôležitosti, Görögova práca sa vyznačuje nielen technickou presnosťou, ale aj snahou o zobrazenie komplexnej sociálnej a etnickej štruktúry regiónu. V období od roku 1802 do roku 1811 vytvoril Görög […]