Čo je u nás nové?

Novinky zo Slovenského múzea máp.Čo sa môžete dozvedieť, čo sa môžete naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

Ako sa merali vzdialenosti

9 októbra, 2020

Keď sa zamyslíme nad tým, ako a čím vlastne ľudia merali vzdialenosti a následne vytvárali mapy, je veľmi zaujímavé. Už v dávnej minulosti si vedeli vymeriavať pozemky. Nevedeli si spočítať ich dĺžku, a preto používali úplne iné metódy. Svoj príbytky si vymeriavali pomocou jednoduchých primitívnych nástrojov. Kusom špagátu si „odmerali“ rovnakú dĺžku pozemku, akú mal […]

SLOVENSKO NA MAPÁCH 5. časť – 1. vojenské mapovanie tzv. jozefínske (1769 – 1785)

8 októbra, 2020

Mária Terézia nariadila v r. 1763 uskutočniť podrobné mapovanie celej ríše. Na tomto mapovaní sa za jedenásť rokov zúčastnilo 60 vojenských zememeračov, ale aj veľa dôstojníkov. Práce sa vykonávali čiastočne spôsobom á la vue (tzn. odhadom) a niekde sa používali prvky triangulácie pomocou metódy meračského stola. Mapa bola určená predovšetkým na vojenské účely, a preto sa zameriavala na vojensky dôležité […]

Mapa, ktorú si môžete u nás pozrieť 3D okuliarmi

7 októbra, 2020

Myslíte, že 3D prevedenia existujú len v 21. storočí? Jestvovali už pred 74 rokmi. Žiadna novinka! Unikátnu 3D mapu Vysokých Tatier vytvoril Ing. Karel Hynie. Skúsený geodet  pochádzal z Česka, no pôsobil na viacerých miestach po Slovensku. Prednášal aj budúcim archeológom a stal sa zakladateľom geodetického a kartografického oddelenia v terajšom Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. […]

SLOVENSKO NA MAPÁCH 4. časť – Lipského mapa Uhorska (1804)

5 októbra, 2020

Ďalším významným uhorským kartografom po Mikovínim bol Slovák Ján Lipský. Predovšetkým bol vojak, ale omnoho väčší význam mala jeho súkromná kartografická činnosť. Pre určenie polôh základných bodov trigonomitrickej siete použil výsledky astronomickej expedície. Na základe astronomických súradníc vypočítal súradnice asi tisíc ďalších bodov v Uhorsku. Za základný poludník si zvolil meridián ostrova Ferro. Dielo je spracované na 12 […]

Thomas Stevens obišiel svet. Na bicykli.

1 októbra, 2020

Prvý muž, ktorý na bicykli obišiel svet. Dnes možno nič zvláštne, v rokoch 1884 až 1886 však vyrážajúce dych. Žiť svoj sen a vybrať sa na bicykli okolo sveta? V dnešnom relatívne bezpečnom svete a kvalite bicyklov stále šialené, ale nie nemožné. Pár minút na internete a môžete sa stať súčasťou výletov viacerých cestovateľov, ktorí sa rozhodli cestovať inak, ako to robia ľudia bežne cez cestovky. Jedným z mnohých  je aj Jinji […]

„Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne.“

30 septembra, 2020

To je motto významného vojenského letca MIROSLAVA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA. Narodil sa v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom a vyštudoval astronómiu. Pôsobil vo Francúzsku a tak sa zaradil do parížskeho vedeckého sveta. Viedol výpravu na pozorovanie zatmenia Slnka v Strednej Ázii, sledoval prelet Halleyho kométy na Tahiti a pracoval v Ekvádore i na Galapágoch. Po vypuknutí 1. svetovej […]

SLOVENSKO NA MAPÁCH 3. časť – Mikovíniho mapa (1736)

29 septembra, 2020

Samuel Mikovíni – významný slovenský polyhistor, medirytec, skvelý zememerač, banský inžinier, kartograf a prvý profesor baníckej školy. V roku 1731 poveril cisár Samuela M. ml. mapovacími prácami. Dielo malo byť súčasťou dejepisno-zemepisného diela o Uhorsku od polyhistora Mateja Bela. Pri práci používal 4 základné metódy: astronomický, geometrický, magnetický a hydrografický základ. Metódy kombinoval a porovnával […]

SLOVENSKO NA MAPÁCH 2. časť – Müllerova mapa Uhorska (1709)

28 septembra, 2020

Moderné a dlho neprekonané mapové dielo na deviatich listoch. Müller odstránil všetky zásadné chyby, ktoré sa vyskytovali na mape za čias Lazia (Lazarova mapa). Mapa bola využívaná najmä pre vojenské účely. Müller preskúmal krivoľaké toky Dunaja a Tisy pomocou buzoly. Polohu dôležitých bodov určil astronomicky. Používal tzv. astronomický kvadrant s horizontálnym aj vertikálnym kruhom. Pri výpočtoch používal […]

Stali sme sa inšpiráciou pre tvorivých žiakov

25 septembra, 2020

V dnešnej dobe využívajú školy rôzne inovatívne metódy a formy vyučovania. Tým, že naše prostredie, v ktorom žijeme je ovplyvňované prudkým rastom poznatkov a kde výdobytky vedy a techniky menia postavenie človeka v spoločnosti, sa musia aj žiaci už v školskom veku učiť sa adaptovať týmto zmenám. Mnohokrát sa rieši rozpor medzi množstvom nových poznatkov […]

SLOVENSKO NA MAPÁCH 1. časť – Lazarova mapa Uhorska (1528)

24 septembra, 2020

Lazar Roseti (sekretár ostrihomského arcibiskupa) dokončil svoju mapu v roku 1513. No kvôli politickým nepokojom bola mapa vytlačená až v roku 1528. Zaslúžil sa o to Georg Tannstetter, významný viedenský humanista, astronóm a osobný lekár Ferdinanda I., ktorý mapu upravil a pripravil pre tlač. Bola vyhotovená ako precízny drevorez skladajúci sa zo štyroch častí. Na svoju dobu […]

Čo majú spoločné pneumatiky s reštauráciami?

16 septembra, 2020

Lídri vo výrobe pneumatíkV roku 1832 otvorila francúzska firma prvú fabriku na výrobu pneumatík pod názvom Clermont-Ferrand. Svoje dnešné meno Michelin získala až v roku 1889. Brat Edóuarda Michelina, Michel Michelin sa zaslúžil o to, že pneumatiky na bicykloch sa nemusia na kolesá prilepovať, ale zapadajú do rámu.„Bibendum“ alebo skôr pod prezývkou „The Michelin Man“ […]

Po kreslení prichádza pri výrobe máp na rad rytie

8 júla, 2020

Dnes budeme pokračovať vo výklade o tom, akým spôsobom sa kedysi vyrábali mapy. Po kreslení to bolo rytie, o ktorom sa tiež môžete viac dozvedieť v našom Slovenskom múzeu máp. Kartograf ryl mapu do tzv. kartografickej fólie. Rylo sa hrotmi nesenými rycími vozíčkami na zelenú podkladovú fóliu, ktorú mal kartograf položenú na podsvietenom skle. Počas […]