Čo je u nás nové?

Novinky zo Slovenského múzea máp.Čo sa môžete dozvedieť, čo sa môžete naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

Ako sme kedysi zhotovovali mapy?

7 júla, 2020

Práca kartografa je v dnešných dňoch mimoriadne náročná na pozornosť, trpezlivosť ale aj schopnosť správne a presne zachytiť detail. Dnes nám túto prácu pomerne uľahčujú počítače či rôzna iná moderná technika ( drony, atď.), ale v nie veľmi vzdialenej minulosti (až do 90.rokov 20. storočia), boli mapy zhotovované o trochu zložitejším spôsobom. V sklenených vitrínach […]

Strávte s rodinou leto v Slovenskom múzeu máp

7 júla, 2020

Prázdniny už začali, a tak, sme si pre vás pripravili novinku. Keďže nám záleží na rodine pre viacpočetné rodiny či rodiny s väčším vekovým rozdielom detí prichádzame v našom múzeu so zľavou. Ak prídete v zložení 2 dospelí + 2 deti do 15 rokov, vstupné budete mať počas prebiehajúcich prázdnin u nás spolu len za […]

Pripomíname si 1157. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

5 júla, 2020

Dnes si pripomíname 1157. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy (r. 863). 5. júl je aj štátnym sviatkom SR na počesť týchto dvoch bratov. My Vám  v tento deň prinášame aj pár zaujímavých máp, ktoré súvisia s ich misiou na našom území: 1. Veľká Morava, autor: Miroslav Pazdera, rok 2013 – túto mapu […]

Miroslav Pazdera namaľoval aj prvý štátny útvar západných Slovanov

30 júna, 2020

Podľa franských prameňov existovali na území dnešnej južnej Moravy a juhozápadného Slovenska dve slovanské kniežatstvá: Staromoravské (Moravské), ktorému vládol knieža Mojmír, a Nitrianske, ktorému vládol Pribina. Okolo roku 833 vyhnal Mojmír Pribinu z Nitry a spojil obe kniežatstvá pod svojou vládou, čím vznikla Veľká Morava. Mapu z tohto obdobia štetcom zvečnil aj náš maliar Miroslav […]

Vojenské topografické mapovanie uľahčilo orientáciu v teréne

30 júna, 2020

Z obdobia vojenského topografického mapovania, ktoré prinieslo uľahčenie orientácie pri vojenských operáciach, máme v našom Slovenskom múzeu máp viacero vzácnych exponátov, konkrétne sú to:  A v čom je význam tohto mapovania a kedy vlastne vzniklo? Vojenské potreby rakúsko-uhorskej monarchie si v 2. pol. 18. stor. vyžiadali vyhotovenie máp veľkých mierok na uľahčenie orientácie v teréne pri vojenských operáciách a presunoch […]

Pribudol nám exponát – vojenská špeciálna mapa

30 júna, 2020

V Slovenskom múzeu máp nám pribudol exponát, štátne mapové dielo, konkrétne list Mošoviec z roku 1938. Takýmito mapovými listami bola v tomto období zobrazovaná celá ČSR. Exponát, ktorý nájdete v našom múzeu je v mierke 1:75 000 a ide o originál. Viditeľné na mape sú sídla a oblasti (mimo iných): Mošovce, Slovenská Lupča, Nízke Tatry […]

Viete prečo nie je na turistickej mape Banskej Bystrice z roku 1960 zaznačené letisko Sliač?

26 júna, 2020

V našom Slovenskom múzeu nám pribudol nový exemplár. Turistická mapa Banskej Bystrice a okolia z roku 1960. Pozoruhodná je skutočnosť, že napriek tomu, že už vtedy existovalo letisko Sliač nie je na nej zakreslené. A čo z a tým je? bezpečnosť, z dôvodu utajovanej skutočnosti sa na mapu nemohlo zakresliť. Napriek tomu Vám prinášame aspoň pár zaujímavosti o jeho vzniku a počiatkoch. Prvý […]

Bezpečná jazda so Škorpilovou automapou

26 júna, 2020

Viete ako bezpečne dôjsť do cieľa?  Kartograf  František Škorpil odporúča tento návod, ktorý nájdete aj na jeho automapách, vydávaných od roku 1930. Jeden takýto zaujímavý a náučný exemplár nájdete aj v našom  Slovenskom múzeu. Vykonať týchto 9 bodov si vyžaduje niekoľko minút, ale pôjdete celou cestou bezpečne a s istotu dorazíte do cieľa. Prinesie vám to radosť, úsporu benzínu, […]

V Slovenskom múzeu máp nájdete aj mapy miest Sarajevo a Záhreb využívané vojakmi pôsobiacimi vo vojenskej mierovej misii UNPROFOR

25 júna, 2020

Tento týždeň nám pribudli do nášho múzea tri zaujímavé mapy. Konkrétne sú to: Mapy boli využívané vojakmi pôsobiacimi vo vojenskej mierovej misii UNPROFOR počas ozbrojeného konfliktu v Bosne a Hercegovine (1..3.1992-14.12.1995),ktorý bol súčasťou občianskej vojny v Juhoslávii. Počas vzniku Slovenskej republiky  pôsobil v operácii 115-členný slovenský peší prápor pôsobiaci na území Chorvátska v oblasti Plitvických jazier. […]

Mapy bývalého Vojenského kartografického ústavu sa dostali na internet

24 júna, 2020

Aktualizované aj pôvodné turistické mapy, ktoré ešte v 20. storočí začal na kartografických podkladoch vtedajšej Československej armády vytvárať bývalý Vojenský kartografický ústav Harmanec, sú teraz na internete bezplatne prístupné verejnosti. Stalo sa tak vďaka spolupráci nášho múzea s kartografmi a redaktormi VKÚ Harmanec – z ktorých mnohí celé dekády ešte pracovali aj v bývalom vojenskom […]

Pred 285 rokmi sa stal Samuel Mikovíni 1. profesorom banskej školy v Banskej Štiavnici

24 júna, 2020

22.6.1735, teda pred 285 rokmi, dvorská komora vo Viedni povolila zriadenie banskej školy v Banskej Štiavnici, jej 1. profesorom sa stal kartograf Samuel Mikovíni. Tento polyhistor, označovaný aj ako slovenský Leonardo da Vinci, bol významným zememeračom, kartografom a autorom prvých podrobných máp uhorských žúp. V rokoch 1721 – 1722 študoval matematické vedy na univerzite v […]

Online prehliadky Slovenského múzea máp si za päť týždňov pozrelo viac ako 5500 návštevníkov

7 mája, 2020

Slovenské múzeum máp sa v tomto období snaží byť bližšie k svojim návštevníkom prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky. Novinku v tomto smere predstavuje séria online videoprehliadok. Jeho virtuálnu prehliadku od uzavretia kultúrnych inštitúcií kvôli korona epidémii videlo viac ako 5500 online návštevníkov. „Mnohých ľudí, okrem starostí týkajúcich sa zásobovania jedlom a liekmi či domácim […]