Čo je u nás nové?

Novinky zo Slovenského múzea máp.Čo sa môžete dozvedieť, čo sa môžete naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

Osobnosti kartografie: Život o práca Paula Kraya De Rocusa

14 marca, 2024

Paul Kray de Rocus je menej známou, avšak významnou postavou v histórii kartografie. Jeho práca a život prepojili umenie mapovania so zložitými požiadavkami navigácie a vedeckého bádania svojej doby. Aj keď kontext nespecifikuje konkrétne detaily o jeho živote či dielach, v nasledujúcom článku sa pokúsime osvetliť jeho prínos kartografii a jeho význam v širšom kontexte […]

Mercatorovo alebo Gall-Petersovo : Ktoré mapové zobrazenie sveta sa vlastne používa?

20 februára, 2024

V dnešnom svete, kde mapy prechádzajú z papierových formátov do digitálnych, je diskusia o tom, aké zobrazenie sveta je najpresnejšie a najužitočnejšie, stále aktuálna. Dve z najznámejších projekcií, ktoré sú často predmetom debát, sú Mercatorovo a Gall-Petersovo zobrazenie. Tento článok sa pokúsi porovnať oba prístupy a zistiť, ktorý z nich lepšie slúži našim súčasným potrebám. […]

Čo je to astronomická mapa?

13 februára, 2024

Astronomická mapa je špeciálny typ mapy, ktorý slúži na zobrazovanie objektov a javov vo vesmíre. Na rozdiel od tradičných geografických máp, ktoré zobrazujú povrch Zeme, astronomické mapy poskytujú pohľad na hviezdy, planéty, galaxie a iné nebeské telesá. Tieto mapy sú neoceniteľným nástrojom pre astronómov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o vesmír a jeho skúmanie. Astronomické […]

5. TÉMATICKÁ VÝSTAVA v Slovenskom múzeu máp

9 februára, 2024

Vážení návštevníci, Múzeum máp, ktoré sa nachádza v Kynceľovej, blízko Banskej Bystrice, je známe svojou interaktivitou a zážitkovou expozíciou, ktorá je vhodná aj pre deti. Tentokrát si pre vás pripravili tématickú výstavu na tému mapy z čias Československa, ktoré nás prenesú do rokov, kedy sme s Českom tvorili ešte spoločný štát. Výstava bude otvorená od […]

Aké typy kartografického zobrazenia Zeme poznáme?

6 februára, 2024

Kartografické zobrazenie Zeme predstavuje vizuálnu reprezentáciu geografických a geologických charakteristík našej planéty na plochej ploche, ako sú mapy. Vďaka pokroku v technológii a vedeckom výskume sa vyvinulo niekoľko rôznych typov kartografických zobrazení, každé s vlastnými špecifickými vlastnosťami a použitiami. Pozrime sa na niektoré z najbežnejších typov kartografického zobrazenia Zeme. Azimutálne zobrazenia sa zameriavajú na zobrazenie […]

Izočiary na mape: Druhy a ich význam

30 januára, 2024

Izočiary sú základným prvkom topografických a tematických máp, ktoré nám pomáhajú vizualizovať a porozumieť rozloženiu rôznych geografických a meteorologických javov na Zemi. Sú to čiary, ktoré spájajú body s rovnakou hodnotou nejakej meranej veličiny na mape. Tieto „rovnohodnotové čiary“ sú neoceniteľným nástrojom pre geografickú analýzu, navigáciu a plánovanie. Existuje niekoľko druhov izočiar, z ktorých každá […]

Metódy kartografickej generalizácie

23 januára, 2024

Kartografia je veda, ktorá sa zaoberá tvorbou máp a ich štúdiom. Jedným z kľúčových procesov v kartografii je generalizácia, ktorá zahŕňa rôzne metódy a techniky na zjednodušenie a zobrazenie reálnych geografických objektov a javov v mierke, ktorá je vhodná pre danú mapu. Cieľom kartografickej generalizácie je zachovať dôležité informácie a zároveň eliminovať menej dôležité detaily, […]

Poznajte georelief a jeho význam v kartografii

16 januára, 2024

Georelief, často označovaný aj ako reliéf, predstavuje súbor všetkých nerovností zemského povrchu. Ide o trojrozmernú štruktúru, ktorá zahŕňa výškové rozdiely ako sú hory, údolia, nížiny, kotliny, roviny, vrchy, ale aj povrchové tvary vytvorené činnosťou vody, ľadu, vetra a tektonických procesov. Georelief je dôležitý nielen pre geografické vedy, ale má významné miesto aj v kartografii, keďže […]

Geometrická nivelácia a jej využitie v kartografii

9 januára, 2024

Geometrická nivelácia predstavuje jednu z najzákladnejších a najpresnejších geodetických metód na určovanie výškových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými bodmi na zemskom povrchu. V kartografii, ktorá je vedou zaoberajúcou sa tvorbou máp, má táto technika nezastupiteľné miesto pri získavaní dát potrebných pre správne zobrazenie terénu. Čo je geometrická nivelácia? Geometrická nivelácia je proces, pri ktorom sa […]

Ako sa menili auto mapy: Cesta od primitívnych kresieb k digitálnej navigácií

2 januára, 2024

Mapy sú od nepamäti neoddeliteľnou súčasťou ľudskej histórie a civilizácie. Od primitívnych kresieb v piesku a na skalách, cez detailné pergamény až po dnešné digitálne mapy, vždy odzrkadľovali túžbu človeka po orientácii v priestore a poznávaní nových oblastí. V súvislosti s rozvojom automobilovej dopravy v 20. storočí vznikla potreba špecifických máp – auto máp, ktoré […]

Mapovanie železničných tratí

26 decembra, 2023

Od vynálezu parného stroja v 18. storočí prešli železnice dlhou cestou vývoja. Prvá parná lokomotíva, ktorá prepravovala tovar a ľudí, bola spustená v roku 1804 v Británii a odvtedy sa železnice stali kľúčovým prvkom v rozvoji moderných spoločností. Vývoj a mapovanieželezničných tratí sa stali neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu, a to nielen na Slovensku, ale aj […]

Vývoj leteckej kartografie: Od prvých letov po digitálnu éru

19 decembra, 2023

Letecká kartografia, ako súčasť geodézie a kartografie, predstavuje proces tvorby máp a iných geografických reprezentácií Zeme s využitím údajov získaných leteckým snímaním. Táto disciplína prešla od svojich počiatkov v prvej polovici 20. storočia značným vývojom, ktorý bol ovplyvnený technologickým pokrokom a meniacimi sa potrebami spoločnosti. Počiatky leteckej kartografie siahajú do obdobia po prvej svetovej vojne, […]