Čo je u nás nové?

Novinky zo Slovenského múzea máp.Čo sa môžete dozvedieť, čo sa môžete naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

Vývoj námornej kartografie: Od primitívnych map po digitálne navigačné systémy

15 decembra, 2023

Námorná kartografia, ako neoddeliteľná súčasť námornej navigácie, má za sebou dlhú a fascinujúcu históriu. Od prvých pokusov o mapovanie vôd, cez zlatý vek objaviteľských plavieb, až po moderné digitálne navigačné systémy, vývoj námornej kartografie odráža nielen technologický pokrok, ale aj našu túžbu objavovať a pochopiť svet okolo nás. Prvé námorné mapy, známe ako portolánové mapy, […]

Od staroveku po satelity: Ako sa menila tvár vojenského mapovania

8 decembra, 2023

Vojenské mapovanie je odvetvie kartografie, ktoré sa zameriava na tvorbu máp a plánov určených predovšetkým pre vojenské účely. Jeho história siaha až do období antiky a odvtedy prešlo mapovanie významným vývojom až po súčasné moderné technológie. Staroveké obdobie a antika Už staroveké civilizácie ako Babylončania, Egypťania a Gréci vytvárali mapy, ktoré slúžili nielen na obchodné, […]

Geodézia a Kartografia: Dve strany jednej mapy

1 decembra, 2023

Geodézia a kartografia sú dve úzko prepojené disciplíny, ktoré sa zaoberajú štúdiom a zobrazením Zeme. Kým geodézia sa zameriava na meranie a pochopenie tvaru Zeme, jej gravitačného poľa a orientácie v priestore, kartografia sa venuje tvorbe máp a plánov z týchto meraní. V tomto článku sa pozrieme na to, akú dôležitú úlohu hrá geodézia v […]

Evolúcia map: Od kamenných tabuliek po digitálne mapy

28 novembra, 2023

Kartografia, veda o tvorbe máp, je stará takmer ako civilizácia sama. Od prvých pokusov človeka zaznamenať svoje okolie na kamenných tabulkách až po súčasné digitálne mapy, ktoré sa dynamicky aktualizujú v reálnom čase, sme prešli dlhú cestu. Tento článok poskytne historický prehľad vývoja kartografie a poukáže na zmeny v spôsobe, akým vytvárame a používame mapy. […]

Základné kartografické termíny, ktoré by ste mali vedieť

21 novembra, 2023

Kartografia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom a tvorbou máp. Aby sme mohli porozumieť mapám a procesu ich vytvárania, je dôležité oboznámiť sa so základnými kartografickými termínmi. V tomto článku predstavíme niekoľko kľúčových pojmov, ktoré by mal každý vedieť, aby lepšie pochopil svet kartografie. 1. Mierka Mierka je jedným z najzákladnejších pojmov v kartografii. […]

Mapovanie pre turistov: Ako využiť kartografiu v cestovaní

16 novembra, 2023

Turizmus je oblasť, ktorá využíva všetky prínosy kartografie. Keď sa rozhodneme vydať na objavovanie nových miest, mapy sú často našim prvým pomocníkom. Pomáhajú nám nielen nájsť cestu, ale aj lepšie pochopiť krajinu, ktorú navštevujeme. V tomto článku sa pozrieme na to, ako môžeme využívať kartografiu pri cestovaní. Ako funguje kartografia v turizme? Kartografia je veda […]

Škola kartografie: Ako sa zakresľujú mapy

10 novembra, 2023

V nespočetných spôsoboch sa mapy výrazne podieľajú na formovaní našej predstavy o svete. Sú to komplexné reprezentácie našej planéty, ktoré nám pomáhajú pochopiť, orientovať sa a objavovať svet. Ale ako sa tieto mapy vlastne zakresľujú? Čo presne zahŕňa proces tvorby mapy? Poďme sa priblížiť k umeniu a vede kartografie. Proces zakresľovania mapy Zakresľovanie mapy je […]

Kartografia v digitálnej dobe: Ako technológia mení mapovanie

3 novembra, 2023

Kartografia je na rozhraní značnej transformácie, pričom sa stretávajú tradičné mapové techniky s digitálnou technológiou. V digitálnej dobe sa mapovanie mení, čím otvára nové možnosti a výzvy v oblasti mapovania. Počiatky digitálnej kartografie Vývoj digitálnej kartografie úzko súvisí s rozvojom výpočtovej techniky. Veľký rozmach v počítačových technológiách sa odohral v 40. rokoch 20. storočia, keď […]

Základy kartografie: 5 najpoužívanejších druhov máp a ako sa používajú

27 októbra, 2023

Máp je nespočetné množstvo, ale existuje päť hlavných druhov, ktoré sa najčastejšie používajú – politické mapy, fyzické mapy, topografické mapy, klimatické mapy a ekonomické mapy. Tieto mapy sa využívajú v rôznych oblastiach od výučby geografie, cez cestovanie, po výskum klímy a ekonomiky. Poďme sa na ne pozrieť bližšie.  1. Politické mapy  Politické mapy predstavujú hranice medzi jednotlivými […]

Základy kartografie: Od starovekej civilizácie k digitálnym mapám

17 októbra, 2023

Kartografia, veda o tvorbe a štúdiu máp, má hlboké korene, ktoré sa tiahnu až k začiatkom civilizácie. Od primitívnych kresieb na stenách jaskýň až po moderné digitálne mapovanie, evolúcia mapovania je fascinujúcim príbehom o objavovaní sveta a využívaní technológie. Prvé známe mapy sa datujú do starovekého Babylonu v 9. storočí pred naším letopočtom. Išlo o jednoduché mapy […]

Základy kartografie: fascinujúci svet mapovania

10 októbra, 2023

Vítajte v našej novej rubrike s názvom: ,,Základy kartografie“. Predstavte si, že stojíte na vrchole hory, pohľad na nekonečnú krajinu pred vami. Čo keby ste mohli túto nádhernú scenériu zachytiť, nie len na fotografii, ale ako detailnú mapu, ktorá dokáže zachytiť každý kôpok, údolie a rieku? Kartografie nám to umožňuje. Ale poďme pekne od začiatku. Čo to vlastne kartografia […]

Geografické zobrazenie Zeme

5 októbra, 2023

Geografické súradnice sú kľúčovým nástrojom pre určenie polohy každého miesta na povrchu našej planéty – Zeme. Tieto súradnice sa udávajú v stupňoch, minútach a sekundách a sú konkrétnymi hodnotami geografickej šírky a dĺžky. Geografická šírka a dĺžka sú definované vo vzťahu k dvom základným rovinám. Prvou z nich je rovina rovníka, ktorá prechádza stredom Zeme […]