Čo je u nás nové?

Novinky zo Slovenského múzea máp.Čo sa môžete dozvedieť, čo sa môžete naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

Známe mapy Uhorska: Müllerovo a Sansonove mapovanie

29 júna, 2023

Uhorsko, oficiálne známe ako Uhorské kráľovstvo alebo Uhorská koruna, bolo historickým štátom, ktorý existoval od 10. storočia až do konca Prvej svetovej vojny. Jeho územie sa rozkladalo v strednej Európe a zahŕňalo dnešné územia Maďarska, Slovenska, časti Rakúska, Chorvátska, Rumunska, Poľska a Srbska. Ako už možno vieme, prvá mapa Uhorska vznikla v roku 1528. Však […]

Slovensko na starých mapách: Velikáni kartografie  

23 júna, 2023

Ako možno už vieme, mapovanie má svoje počiatky už v starom Babylone. Je pravdou, že najstaršie mapy majú veľa zemepisných chýb, avšak sú jediným historickým prameňom dokazujúcim existenciu pôvodného územia Slovenska. Staré mapy Uhorska nám umožňujú sledovať obraz Slovenska v čase, rozvoj ako aj zmeny v danej oblasti. Prinášame vám článok, kde sa dočítate ako sa volali traja velikáni kartografie, ktorý zapísali územie Slovenska do mapy sveta.

Toto na turistike musíš mať

20 júna, 2023

Leto je tu a možnosti kam vyraziť na výlet s deťmi či turistikovať s kamošmi je mnoho. Jeden typ na výlet by sme pre turistov mali, a to je návšteva Slovenského múzea máp. Súčasťou múzea je aj podniková predajňa CBS vydavateľstva a vydavateľstva VKÚ Harmanec, kde nájdete to najdôležitejšie, čo by na turistike nemalo chýbať. […]

Národopisné regióny

17 júna, 2023

Spoznanie etnografickej regionalizácie Slovenska má pre geografa význam z viacerých dôvodov.*Uvedomenie si podmienok vývoja, ktoré prispeli k dnešným rozdielom medzi jednotlivými oblasťami (napr. na tradície dnes na mnohých miestach nadväzuje priemysel).*Uvedomenie si spoločných čŕt vývoja vo vnútri oblastí, čo umožňuje lepšie pochopenie komplexnej regionalizácie Slovenska na základe logických vzťahov. Regionalizácia je dnes v zjednocujúcej sa […]

Prvá mapa jaskyne pochádza až z roku 1719

16 júna, 2023

Pojem jaskyniarstvo je pomerne známe. Slovensko patrí medzi krajiny, s ktorých počtom viac než 7 100 jaskynných priestorov patrí medzi tie najpočetnejšie v celej Európe. Medzi tie najznámejšie jaskynné priestory samozrejme patrí aj Demänovská jaskyňa, ktorá sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš. Vedeli ste o tom, že prvé mapovanie jaskynných priestorov prebehlo práve v Demänovskej […]

Demeter Görög-priekopník maďarskej kartografie

6 júna, 2023

Demeter Görög bol maďarský polyhistor, spisovateľ, redaktor, dvorný radca, kultúrny politik, pedagóg, organizátor a mecenáš maďarskej literatúry, roľník a kartograf, čestný člen uhorskej akadémie vied. Pre Gröga zostala vždy dôležitá práca vychovávateľa, ktorá ovplyvnila celý život jeho zverencov (v roku 1803 sa napr. na nátlak cisárskeho dvora oženil s barónom Hillerom Jozefinom). Popri osvete a často súbežne s […]

Tento piatok oslavujeme 5. narodeniny

24 mája, 2023

Symbolickým prestrihnutím zelenej stuhy sa 26. mája roku 2018 sprístupnila pre verejnosť expozícia Slovenského múzea máp. Ako jediné múzeum máp na Slovensku navštívili už desiatky školských zájazdov a tisícky turistov. Expozícia Slovenského múzea máp, nachádzajúca sa pri Banskej Bystrici, približuje geografiu a kartografiu veľmi zaujímavou, atraktívnou formou. Vďaka najmodernejším technológiám či interaktívnym modelom dokáže múzeum […]

Demänovská ľadová jaskyňa takmer bez ľadu

19 mája, 2023

Demänovská ľadová jaskyňa v Nízkych Tatrách je takmer bez ľadu. Pôvodná výzdoba sa roztopila a nová túto zimu, po prvý raz, nevznikla. Jaskyniari zvažujú, že ju premenujú. Ľad začal ubúdať pred 17 rokmi. Najmä následkom teplých zím. Vtedy musí jaskyňa premrznúť, aby jarné vody vytvorili ľadovú výzdobu. Teraz zasiahol aj človek. „Prebiehali v jaskyni rekonštrukčné […]

Interaktívna didaktická pomôcka v múzeu

5 mája, 2023

Expozícia Slovenského múzea máp je známa svojou interaktivitou. Preto ho navštevujú vo veľkej miere žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, či budúci učitelia vysokoškolského štúdia. Priestorovo síce malé múzejné zariadenie, no naplnené toľkými informáciami, že návštevník tu musí stráviť aj 2 hodiny. Tým, aby múzeum mohli navštevovať návštevníci každého veku, snažíme sa vytvárať stále niečo […]

OSLÁVTE S NAMI 5. ROKOV

30 apríla, 2023

26. mája roku 2018 sme prestrihli ZELENÚ STUHU, ktorásymbolizovala sprístupnenie expozícieSLOVENSKÉHO MÚZEA MÁP. V tomto roku oslavujeme prvé okrúhle výročie – 5 ROKOV.Chceme sa s vami podeliť o tieto vzácne chvíle, a pretoVás všetkých srdečne pozývame na návštevu do múzeamáp 26. mája 2023 (v piatok). Prispôsobujeme aj špeciálne otváracie hodiny a takv tento deň je […]

Jaskynná mapa Samovej diery v Nízkych Tatrách

27 apríla, 2023

Významné jaskyne Slovenska sú vytvorené v Nízkych Tatrách, kde sa nachádza aj Samova diera, v Jánskej doline. Z nekrasového, krytalického jadra Nízkych Tatrie pritekajú vodné toky, ktoré sa zarezávajú do druhohorných vápencov a vytvárajú povrchové a podzemné krasové javy. Jánskej doline dominuje silný výver vôd Hlbokô, ktorý má ročný prietok od 548 do 2000 litrov za s.a […]

3. TEMATICKÁ VÝSTAVA v múzeu máp

21 apríla, 2023

Vážení návštevníci, od 11. apríla sme pre verejnosť sprístupnili už v poradí tretiu tematickú výstavu, ktorá potrvá až do konca júna. Tentokrát sa zo vzduchu presunieme do podzemia, kde si čo to povieme o práci jaskyniarov a baníkov a výrobe podpovrchových máp. Máte možnosť obidvovať nielen smaotné mapy banských diel a pôdorysov rôznych jaskýň na Slovensku, […]