Čo je u nás nové?

Novinky zo Slovenského múzea máp.Čo sa môžete dozvedieť, čo sa môžete naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

Spoznajte podzemie prstom po mape

18 apríla, 2023

„Zo vzduchu sa tentokrát presunieme do podzemia. V marci sme ukončili v poradí druhú tematickú výstavu zameranú na letecké mapy a od 11. apríla sme pre návštevníkov sprístupnili zaujímavé kartografické diela podzemných priestorov a mnoho zaujímavých predmetov týkajúcich sa baníctva a jaskyniarstva,“ hovorí kurátorka múzea. Najnebezpečnejšie mapovanie Pri mapovaní a tvorbe rôznych tematických máp sa rozprávame […]

Historický vývoj mapovania Malachova do prvej polovice 18. storočia 

29 marca, 2023

 Počiatky vo vývoji mapovania Uhorska sú späté s najstarším zachovaným mapovým zobrazením Slovenska na mape „Tabula Hungariae“, ktorej autorom bol kanonik talianskeho pôvodu Lazar Rosetti. Mapu zostavil v roku 1513 ale vydaná bola až po jeho smrti v roku 1528. Mapovanie a zbieranie podkladov mu trvalo viac ako 10 rokov. Jediný dodnes zachovaný exemplár (s rozmermi 55 […]

Salamancova mapa strednej Európy

21 marca, 2023

Po prvýkrtá územie Čiech, Moravy a Sliezska zaznamenal alexandrijský astronom a geograf  Ptolemaios, ktorý žil približne v rokoch 90-160 n.l. V najstaršom dochovanom opise Ptolemaiova Geografia z 13. storočia možno toto územie identifikovať v rámci pohoria Suditi montes, ktoré zrejme zahrňuje západné a severné pohraničné pohorie od Smrčin až po Jeseníky a pohorie Hercinia silva, ktoré […]

VKÚ Harmanec: 75 rokov na vrchole tvorby máp

14 marca, 2023

Vojenský kartografický ústav Harmanec sa v roku 2016 presťahovaldo obce Kynceľová. Výroba legendárnych máp tak vstala z popola a v októbri tohto roku oslavuje 75. výročie od svojho vzniku. Vojenský kartografický ústav (VKÚ) Harmanec bol založený v roku 1948 a odvtedy sa zameriaval najmä na vojenskú produkciu máp. Topografické vojenské mapové diela boli do 80. […]

AKO VLASTNE VZNIKAJÚ MAPY … ?

6 marca, 2023

Dedina Harmanec, ležiaca v blízkosti Banskej Bystrice, je známa najmä svojimi papierňami. V dvoch veľkých, ale nenápadných budovách tu však sídli aj bývalý Vojenský kartografický ústav, dnes len VKÚ. Podnik kedysi patril do pôsobnosti ministerstva obrany a väčšinu produkcie dodával armáde a Varšavskej zmluve. Dnes je súkromnou firmou a už takmer dvadsať rokov sú jeho […]

Staré mapy aj na predaj

28 februára, 2023

Staré mapy Uhorska, Čiech, Moravy, sveta či Európy si môžete objednať aj v našom múzeu. Rôzne typy máp od známych i neznámych kartografov si máte možnosť prezrieť aj na: https://www.cbs.sk/kategoria-produktu/mapy/stare-mapy/  Dohodnutie objednávky či prevzatie mapy osobne na predajni môžete na čísle: +421 948 366 026 Radi Vám pomôžeme. Staré mapy sú od kartografov ako napr.: Colloredo, […]

Už len mesiac…

24 februára, 2023

Drahí sledovatelia, dávame do povedomia, že špecializovaná tematická výstava LETECKÝCH MÁP trvá už len do 23. marca. Pokiaľ nás chcete navštíviť, rezervujte si termín návštevy v expozícii. Na čo sa môžete tešiť? -historické vojenské letecké mapy, -súčasné orientačné letecké mapy vydávané TOPÚ Banská Bystrica, -plánovaice a navigačné mapy Európy i sveta, -špeciálny aeroatlas, ktorý nájdete len v […]

PASSYHO MAPA MORAVY A RAKÚSKEHO SLIEZSKA

17 februára, 2023

KRYŠTOF PASSY (1763-1837) – vydal v roku 1810 podrobnú mapu Moravy v mierke 1:272 000. Bola vyratá do medi viedenským rytcom Josefom Listem a vydaná brnenským kníhkupcom Leopoldom Františkom Hallerem.Nadpis je umiestnený v ľavom hornom rohu a je doplnený výzdobou. Mapa sa skladá zo 4 listov, každý o rozmere 58,5×41,5 cm. Rozmery celého mapového obrazu […]

PRVÉ VOJENSKÉ MAPOVANIE – zaujímavosti o ktorých ste netušili

3 februára, 2023

Podkladom prvého vojenského mapovania sa stala Müllerova mapa Moravy zväčšená do mierky 1:28 800. Dôstojníci vojenskej topografickej služby prechádzali krajinu na koni a mapovali metódou „a la vue“ = „od oka“, tj. jednoduchým pozorovaním v terénu. Predmetom mapovania boli všetky vojensky dôležité objekty: komunikačné siete v celom rozsahu (diaľnice, poľné a lesné cesty, haťové cesty cez močiarovú […]

Výstava LETECKÝCH MÁP

27 januára, 2023

Od 23. januára do 23. marca 2023 máte možnosť nahliadnuť do kartografických diel, v ktorých sú najdôležitejšie výšky pohorí, výšky vertikálnych prekážok, letecké priestory, vymedzenie nebezpečných či zakázaných priestorov, zaznačenie letísk a mnoho iných dôležitých informácií, ktoré potrebujú vedieť piloti. Výstava je špecializovaná na historické vojenské letecké mapy, súčasné orientačné letecké mapy vydávané našimi vojakmi, plánovacie a navigačné […]

Slovensko na mape 18.-19. storočie

13 januára, 2023

Na kolorovanej medirytine z roku 1807 môžeme pozorovať zakreslenie nášho územia na 12 mapových listoch. Mapa pochádza od kartografov: FRANZ MORITZ LACY (1725-1801) a IGNAZ MÜLLER (?-?) Znázornenie vyvýšeného terému v mape slúžilo šrafovanie, ktoré je veľmi pekne viditeľné v samotných mapových listoch. Mapové dielo je pomerne bohaté na kartografický popis – najmä názvoslovia obcí […]

Rok 2022 v Slovenskom múzeu máp

12 januára, 2023

Drahí priatelia, sledovatelia a nadšenci máp,naše Slovenské múzeum máp v uplynulom roku pozdvihlo niekoľko noviniek a atrakcií. Prostredníctvom článkov na rôznych známych webových portáloch, v regionálnych, ale aj celoštátnych rozhlasových či televíznych reportážach, dokonca článkoch v časopisoch a denníkoch sa o našom múzejnom zariadení dozvedá veľké množstvo ľudí. Čoraz väčšiu obľubu získava múzeum pri školských […]