Naše atrakcie, Váš zážitok

Myslíte, že mapy sú nuda?My Vás presvedčíme o opaku.Príďte sa k nám zabaviť a tiež sa niečo naučiť.

Model interaktívneho pieskoviska

Slovenské múzeum máp


Múzeum vám predstavuje nielen bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú.

Jeho jedinečnosť nespočíva iba v obsahu jeho expozície, ale aj v jej forme. Bolo založené na princípoch svetového trendu obohacovania zážitkov pre návštevníkov cez interaktivitu, výdobytky špičkových technológií a moderné princípy vzdelávania.

Je prvým miestom na Slovensku, kde sa môžete stretnúť s tzv. Pieskovým modelom krajiny s rozšírenou realitou (angl. Augmented Reality Sandbox), ktorý je zážitkovou vzdelávacou pomôckou, využívajúcou najmodernejšie digitálne technológie. Slovensko bolo jediným štátom Vyšehradskej štvorky a jedným z posledných v Európe, ktorý nemal na svojom území túto modernú vyučovaciu technológiu.

Slovenské múzeum máp je napriek svojim neveľkým fyzickým rozmerom inštitúciou nadregionálneho významu, popularizačno-vzdelávacou aj kultúrno-technickou atrakciou, ojedinelou nielen v slovenskom meradle, ale aj v celej oblasti strednej Európy. Je cestou, ktorou chceme prispieť k rozvoju slovenskej spoločnosti a pomôcť jej ďalej rásť.

Kto je prevádzkovateľom múzea?


Prevádzkovateľom Slovenského múzea máp je spoločnosť CBS spol, s.r.o. Patrí do konzorcie firiem CBS, ktoré pôsobia v dvoch štátoch a pozostáva zo štyroch firiem.
Od novembra 2022 patrí múzeum pod občianske združenie Jedinečný pohľad na krajinu, o.z. .

​​Samotný príbeh CBS začal v roku 2003. V súčasnosti dáva prácu viac ako 90 ľuďom. Konzorcium firiem sa neustále rozrastá a najbližší plán je dostať niektoré naše originálne produkty, najmä ručne maľované mapy, aj do zahraničia. Dnes, vďaka aktivitám CBS, sú Slovensko a Česká republika krajinami s najväčším počtom maľovaných máp na svete. Niektoré prvenstvá boli pripísané aj Slovenskou a Českou knihou rekordov. Slovensko je zároveň vďaka CBS jedinou krajinou na svete, ktorá má svoju ucelenú edíciu leteckých fotografických kníh z každého jedného regiónu. Česko ho bude nasledovať.

V roku 2016 presnejšie 26.10.2016 CBS odkúpilo kartografickú časť podniku VKÚ, a. s. a vrátilo obľúbenú značku VKÚ na mapových produktoch späť na trh. Tento dátum môžeme považovať za začiatok nového života legendárnych turistických máp VKÚ Harmanec, čím CBS nadviazalo na kartografickú činnosť štátneho Vojenského kartografického ústavu.

Vojenský kartografický ústav v Harmanci začal svoju činnosť v roku 1948 a dnes má táto značka už úctyhodných 75 rokov.

Týmto krokom sme okrem ručne maľovaných máp, ktoré patrili medzi naše kľúčové produkty, rozbehli výrobu jedných z najkvalitnejších turistických máp v Európe.

Prečo sme pre vás vytvorili Slovenské múzeum máp? Akú sme mali motiváciu?


Spojitosť CBS s mapami bola od začiatku svojej činnosti úzko spätá. Sám majiteľ spoločnosti, ako veľký fanúšik máp, mal svoj sen, svoju predstavu o spopularizovaní mapovania, kartografie a máp ako takých. V dnešnej digitálnej dobe úloha a využitie máp prechádza skôr do podoby mobilných zariadení, internetu či mobilných aplikácií. A aký bol vývoj mapovania od historických čias, až po dnešok, to si pozriete práve v Slovenskom múzeu máp.

Tu prichádzame k našej motivácii, nášmu hlavnému cieľu, vytvoriť popularizačno-vzdelávacie miesto, kde vám túto tému chceme priblížiť zážitkovou formou. Rozhodli sme sa všetko čo sami vieme o výrobe máp predstaviť širokej verejnosti.

Príďte sa k nám zabaviť, možno sa niečo naučiť, ale predovšetkým niečo sa o mapách dozvedieť.

Všetci ste vítaní, tešíme sa na vás!