Osobnosti kartografie: život a práca Abrahama Orteliusa

28 marca, 2024

Zaujímavosti

Abraham Ortelius (1527-1598) bol významný flámsky kartograf, ktorý vytvoril niektoré z najvplyvnejších máp stredoveku, vrátane prvého svetového atlasu, Theatrum Orbis terrarum. Ortelius sa narodil v Antverpách ako syn bohatého obchodníka a už ako malý chlapec začal predávať mapy. Svoje mladé roky strávil ako profesionálny iluminátor a vo veku dvadsiatich rokov bol prijatý do cechu svätého Lukáša, kde začal maľovať a ilustrovať mapy.

Ortelius bol skúsený cestovateľ a navštívil mnohé oblasti sveta, dokonca niekoľko rokov obchodoval v Nemecku, Taliansku a v Nížinách (Holandsko, Belgicko, Luxembursko). Rozvinul silný záujem o geografiu a začal vydávať mapy o miestach, ktoré navštívil. Bol prvým, kto predstavil myšlienku kontinentálneho driftu, keď si všimol, že kontinenty sa zdajú byť k sebe ako keby boli kedysi roztrhané a svoju teóriu ilustroval v Typus Orbis Terrarum. Keď túto myšlienku predstavil svojim kolegom, bol vysmianý a odvtedy viedol život akademickej izolácie.

Napriek počiatočnej kritike jeho nápadu o kontinentálnom driifte bolo dvesto rokov po jeho smrti jeho pozorovanie pochopené a uznané vedeckou komunitou a neskôr sa stalo známym ako Pangea. Ortelius bol neskôr v živote poctený titulom Kráľovský geograf pre španielsku korunu pod vedením kráľa Filipa II. Španielska. Toto uznanie Orteliovi poskytlo veľký značný príjem, ktorý investoval do svetových ciest.

Ortelius zomrel v roku 1589 vo veku sedemdesiatich jeden rokov a zanechal po sebe významnú kartografickú dedičstvo. Jeho práce a poznatky výrazne prispeli k rozvoju kartografie a jeho prvé vydanie Theatrum Orbis terrarum z roku 1570 sa stalo štandardom pre všetky nasledujúce atlasy. Jeho idey o kontinentálnom driifte a príspevky k pochopeniu svetovej geografie majú dlhotrvajúci vplyv na kartografickú a geologickú vedeckú komunitu.

Link na mapku : https://shop.cbs.sk/produkt/abraham-ortelius-1527-1598-mapa-historicke-germanie-kolorovana-medirytina-amsterdam-1587/