Otvorené aj v sobotu 27. novembra

22 novembra, 2021

Novinky

Slovenské múzeum máp budeme mať otvorené aj túto sobotu, 27. novembra.
V doobedňajších hodinách nás môžete prísť navštíviť v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Taktiež v rámci otvoreného múzea bude súčasne prebiehať aj výpredaj leteckých fotopublikácií, kníh z čarovnej edície ako aj maľovaných máp. Pokiaľ chcete kúpiť originálne darčeky či niečo využiteľné na turistiku, určite sa u nás zastavte.

V zbierkovom fonde múzea máp sa nachádzajú mapové diela z rôzneho obdobia. Či už
z Rakúsko-Uhorska, z čias vojenského mapovania, alebo tu nájdete mapy Československa i ďalšie zbierkové predmety z obdobia 20. storočia.

Vzácne historické papierové mapy vs. interaktívne pomôcky pre vytvorenie mapy

Medzi tajné mapové diela patrí aj napríklad Atlas Nemeckej spolkovej republiky, ktorý obsahuje 85 tajných mapových listov slúžiacich pre potreby armády. Vzácne mapové listy z čias Rakúsko- Uhorska približujú to, ako okolité krajiny vyzerali v 19. storočí. Väčšina máp boli zobrazované
s nemeckým názvoslovím. Múzeum nie je zaujímavé len z pohľadu zbierkových predmetov rôznych typov historických máp. Je jedinečné najmä formou, akou je zriadené. Návštevníkom umožňuje nazrieť do sveta geografie a kartografie netradičnými interaktívnymi formami. Nájdete
v ňom bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné
i moderné spôsoby, akými sa mapy vytvárajú. Vďaka výdobytkom špičkových technológií
a interaktívnych didaktických pomôcok pre vzdelávanie návštevníci zistia, aká zábavná môže byť geografia.

V súčasnej dobe fungujeme síce v obmedzenom režime, ale otvorené máme aj túto sobotu 27. novembra. V doobedňajších hodinách bude možnosť absolvovať prehliadku v múzeu, ale i zúčastniť sa výpredaja knižnej edície, ktorý bude súčasťou expozície. V podnikovej predajni budú vybrané tituly len v tento deň za skladové ceny ,“ približuje kurátorka múzea Andrea Farkašová.

Tip, ako užitočne stráviť sobotu

Priblížiť deťom to, ako sa vytvára mapa, či to, ako sa čítajú vrstevnice v turistickej mape môžete
v Slovenskom múzeu máp. Nenudia sa v ňom ani dospelí ani tí najmenší.

Napriek menším priestorovým rozmerom je táto inštitúcia popularizačno-vzdelávacou a kultúrno-technickou atrakciou s nadregionálnym významom. Podľa slov kurátorky múzea tu návštevník strávi pokojne aj dve hodiny bez rozdielu na vekovú kategóriu. „Srdečne vás touto cestou pozývame na prehliadku expozície Slovenského múzea máp, ktorá návštevníkovi priblíži prácu kartografov a vývoj mapovania na slovenskom území. Tým mladším ukážeme, ako môžu vlastnými rukami prenášať hory a doliny v pieskovom virtuálnom modeli. Otvorené budeme mať aj 18. decembra opäť v sobotu,“ uzatvára Farkašová.