Pred 285 rokmi sa stal Samuel Mikovíni 1. profesorom banskej školy v Banskej Štiavnici

24 júna, 2020

Novinky

22.6.1735, teda pred 285 rokmi, dvorská komora vo Viedni povolila zriadenie banskej školy v Banskej Štiavnici, jej 1. profesorom sa stal kartograf Samuel Mikovíni. Tento polyhistor, označovaný aj ako slovenský Leonardo da Vinci, bol významným zememeračom, kartografom a autorom prvých podrobných máp uhorských žúp.

V rokoch 1721 – 1722 študoval matematické vedy na univerzite v Altdorfe, kartografické  a zememeračské vzdelanie získal v Jene, kde v roku 1723 dostal ako prvý Slovák titul inžiniera.

Medzi prvými v strednej Európe používal pri mapovaní triangulačnú metódu, ktorou zhotovil mapy uhorských žúp.

Úzko spolupracoval s Matejom Bellom na jeho životnom diele Hungariae antiquae et novae prodromus (Posol starého a nového Uhorska, 1723), do ktorého vyhotovil podrobné mapy, rytiny i plány miest a hradov.

Po smrti cisára Karol VI., ktorý držal nad Mikovínim ochrannú ruku, vyšiel v roku 1742 ešte štvrtý zväzok. V týchto štyroch zväzkoch je opísaných asi 70 percent územia dnešného Slovenska 🇸🇰 a celkovo 10 zo 48 uhorských stolíc.

Tomuto velikánový slovenskej kartografie venujeme pozornosť aj v našom Slovenskom múzeu máp (ako malú ochutnávku prikladáme fotografiu jeho mapy okolia Bratislavy z roku1735).

Neváhajte a príďte sa aj Vy o tom presvedčiť!