Příruční mapa KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

10 januára, 2022

Novinky

Mapa je z roku 1887 v mierke 1:200 000.

Patrí medzi nástenné mapy, kedy sa od polovice 19. storočia v českých krajinách začali vydávať školské nástenné mapy.

Ako učebné pomôcky k vyučovaniu podliehali schváleniu ministerstvom. Využívali sa vo všeobecných, meštianskych, ale aj stredných školách.

Na sklonku 19. stor. pripravil c. A. K. Vojenský zemepisný ústav dve Schoberové školské mapy preložené do slovenčiny. Boli to mapy:

-Školská mapa Kráľovstva českého (1887) a

-Školská mapa markgrófstva Moravského a vojvodstva Sliezskeho (1888).

Príručná mapa Království českého v mierke 1:1000 000 je zmenšenou školskou nástennou mapou Karla Schobera.

Vyšla vo Viedni starostlivosťou R. Lechner a vytlačil ju tiež vo Viedni spomínaný č. A.K. Vojenský zemepisný ústav roku 1888. Titul mapy zdobia znaky Čiech na pozadí ornamentu so ženskou postavou a latinských príslovím: „Viribus unitis“ (spojenými silami).

České názvoslovie len výnimočne dopĺňajú nemecké názvy lokalít v zátvorkách, nájsť v nej aj údaje o pevnostiach, zrúcaninách, zámkoch, kláštoroch a chrámoch.

Súčasťou mapy tvorí plán mesta Prahy.

V 19. stor. sa mapa predávala za DESAŤ grajciarov.

Mapu je možné vidieť v hlavnej expozícii múzea.